mobbing

Psykiske helseplager er et betydelig helseproblem for barn og unge, og de har en ekstrem hverdag. Ifølge folkehelseinstituttet har 15-20% av barn og unge nedsatt funksjon grunnet symptomer knyttet til psykiske helseplager.

0
0

Vi lærer ikke best av å bli snakket til, men av å øve, være i dialog og samhandling. Det vet vi alle. Likevel fortsetter vi foreldre og lærere å snakke til barn og unge. Om den digitale hverdagen, om sosiale medier og om det å sette seg selv i scene på en digital plattform til skue for alle og enhver. Og vi tror vi vet hva vi snakker om. Det gjør vi dessverre ikke er min dyrekjøpte erfaring.

1
341

Mobbing blant barn har i årevis vært et alvorlig samfunnsproblem. Tar vi det virkelig på alvor? Hvordan ville vi reagert om voksne mennesker hadde blitt utsatt for det samme som mange småjenter og gutter må tåle i skolegården og på skoleveien?

6
556

Vi hadde en skoleledelse som sa de hadde en mobbefri skole. Hvem vil ødelegge dette ryktet? Og hvem får lov til å ødelegge dette ryktet?

13
2,921

Mobbing kan metaforisk betraktes som et virus.  Det har alltid eksistert, men gjennom mutasjoner oppstår nye former som utfordrer beredskapen som skal forebygge og stanse utbrudd.

1
1

Kjære kunnskapsminister!

Jeg ønsker meg en kunnskapsminister som står opp mot kampen mot mobbing. Og ikke bare er på forsidene av avisene når det avdekkes alvorlige saker.

0
252

Har en liten skole i Troms knekket integreringskoden?

2
436

Jeg har behov for å ta bladet fra munnen og ta noen i forsvar. En person som har måttet tåle alt for mye alt for lenge uten at noen har sagt stopp. Det gjør jeg nå. Nok er nok.

4
1,897

Mobbing skal ikke skje, men når det skjer må vi stå klare til å se og til å handle.

2
72

Vi vet for lite om saken, men om mobbing vet vi nok.

3
545

44 sinte foreldre er mye verre enn 22 oppspilte mannfolk.

0
118

Det endte med at jeg egentlig ikke vil at mine barn skal være involvert i barnefotball, skriver en oppgitt pappa.

1
748

Mobbing er et samfunnsproblem. Det er alle oppegående mennesker enige i. Av samme grunn er det dermed også bred enighet om at dette er noe vi på ta på alvor og jobbe mot for å begrense mest mulig.

1
377