motorferdsel i utmark

Det er for tiden en del «støy» om motorferdselloven etter fylkesmannens innskjerpelse av denne etter 40 års praksis. På Stortinget er et stort flertall for oppmyking av dette utgåtte lovverk som har vært praktisert lokalt etter den tid vi lever i. Da denne loven blei innført 1/1.

2
314

Nå er det på tide at politikere tar grep om hvordan motorferdselloven håndheves i Troms - med at det skal regnes 2,5 km. fra vei til hytte i utmark i luftlinje. Dette er Troms det eneste fylke som har innført.

2
354

Vi har gitt kommunene ansvar for noe av de mest verdifulle oppgavene vi har i samfunnet. De tar seg av barnehager, skoler og eldreomsorg.

9
445