næringsliv

Formueskatten betales ikke kun av «rikinger».

3
255

NHOs kommune-NM forsterker nok en gang bildet av Tromsø som den mest attraktive kommunen i Nord-Norge.

2
20

Forskjellen mellom en rødgrønn næringspolitikk og en blå-blå næringspolitikk, er næringspolitikk med kraft, eller en næringspolitikk uten kraft og med stadig færre verktøy i kassa.

0
13

Jeg innrømmer det gjerne. Jeg heier høylytt på Harald Bredrup i hans kamp for familiebryggeriet Mack. Jeg heier også på Rita Karlsen og Rolf-Bjørnar Tøllefsen som på Husøya bygger opp sine imperier innen sjømat.

2
1,248

Det er mange måter å gjøre seg historisk på. Nedleggingen av Andøya flystasjon og flyttingen av helikopterbasen fra Bardufoss til svenskegrensa blir nok stående som regjeringen Solbergs største fotavtrykk i nord.

4
216

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen sier at de vil bidra til at Nord-Norge blir en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Noen av landsdelens mest spennende suksesshistorier i så måte finner vi allerede i Breivika i Tromsø.

2
396

De siste årenes utfordringer for oss som nasjon har krevd stødig lederskap. Internasjonale nedgangstider kombinert med lav oljepris har gitt arbeidsledighet på et nivå vi ikke ønsker.

0
64

Det er viktig med en debatt om utbyggingsmønster i Nord-Norge: Vi trenger en opplyst og faktabasert drøfting for å bidra til å sikre den særegne landsdelens utvikling.

0
14

Bloddiamanter refererer opprinnelig til diamanter som ble utvunnet for å finansiere en borgerkrig, som for eksempel i Liberia og Sierra Leone på 1990-tallet.

0
13

At Arbeiderpartiet og Høyre er på hver sin side av politikken vet alle. Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på fellesskapet og like muligheter til alle, mens Høyre vil bruke de på et par nabolag i Oslo og Bærum.

1
225

Gratulerer til hele landsdelen - med nytt krigsmuseum i Narvik og dokumentasjonssenter om 2. verdenskrig og Nord-Norge!

0
135

NHOs kommune-NM har lite med næringslivet å gjøre. Selv kommuner som produserer og eksporterer for mange milliarder er dømt til å tape, skriver vår kommentator Linda Vaeng Sæbbe.

6
1,034

Helseindustrien kan bli fremtidens største næring. I dag er den nest størst etter oljebransjen med et forskningsbidrag på hele 2,5 millliarder og der 8 av 10 bedrifter er eksportrettet.

0
14