Nærpolitireformen

Argumentasjon for å flytte  hovedsetet for  politiet i Midt-Troms fra Andselv til Setermoen slik  det ble fastsatt er nå vesentlig endret av flere forhold.

0
64

Vårt samfunn er i stadig utvikling.

0
0

Viste du at det har blitt 63 nye politistillinger og 15 nye politibiler i Troms bare på de siste fire årene? Det er det regjeringen som har sørget for. Bare fra 2016 til 2017 er budsjettet til Troms politidistrikt alene økt til 377 millioner kroner. Det er en økning på hele 120 millioner kroner.

1
126

Ref. ditt leserinnlegg i Nordlys 10/5, side 30

1
78

De aller fleste i vår befolkning gjør aldri noe galt. Godt over 90% vil jeg tro. Da regner jeg ikke sånt som å kjøre litt over 60 gjennom et folketomt Ramfjord klokka 4 om natta en tirsdag.

0
0

Professor Seljelids innlegg i Nordlys lørdag 5.5 kan ikke stå uimotsagt.

1
58

Landet vårt tåler ikke mer av gigantomani og reformpsykose.

5
1,203

For fem år siden ble lensmannskontoret i Sørreisa nedlagt og tjenesten ble flyttet til Finnsnes. Men fem år etter har ikke dagens ordfører noe ønske om å få tilbake lensmannskontoret.

0
76

I løpet av de tre siste årene har det vært igangsatt mange store reformer. De mest omtalte er kommune-, region- og nærpolitireformen.

0
64

Ikke alle blir fornøyde. Men helheten virker god.

0
4

10. juni fattet Storinget et vedtak om iverksetting av reformen “Nærpolitireformen”. Bak dette vedtaket stod partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

0
216

Politimesteren har lagt fram hvordan han ser for seg politiets struktur i Troms for framtiden. Vi ønsker å bidra i debatten med ett mål for øye, nemlig å skape best mulige polititjenester for innbyggerne.

0
10