Nasjonal Transportplan

Den 11. april skriver fylkesråd Ivar B. Prestbakmo om Regjeringens satsning på fylkesveger i Troms. Han har dessverre utelatt viktige poenger, som jeg tillater meg å komme med. 

2
168

Representanter for regjeringspartiene i Troms, og enkelte andre, later til å tro at regjeringens framlagte Nasjonal Transportplan 2018-2029 vil bety et kjempeløft for rassikring og etterslep på våre fylkesveier i Troms og Nord-Norge. Beklager, men det er feil!

1
99

Med 1000 milliarder til samferdsel de neste tolv årene, hvorav 45 prosent skal gå til jernbane, burde det vært plass til Nord-Norgebanen i planene.

7
963

Tromsø som offer, eller Tromsø som udugelig?

2
30

Midtrekkverket på E8 i Lavangsdalen måtte kjempes fram av våre politikere. Men noen kaller det en gave fra resten av landet, som vi fikk nesten gratis.

3
352

Det er problemer med fremkommelighet og punktlighet for godstransporten flere steder. Det knytter seg i hovedsak til trange tunneler i kombinasjon med smal veg, krappe svinger og stor stigning. Landsdelen vår er i tillegg delt i to, nord og sør for Tysfjord. Et værutsatt fergesamband gjør ikke utfordringen mindre.

0
69

Veiene på yttersida av Senja er brolagt med urett. Kystveiene våre har blitt et norsk stebarn.

7
1,821

Et uttrykk for uforstand, på grensen til ren forakt, for den enorme verdiskapningen langs kysten av Norge.

8
895

I år er det 10 år siden en tragisk trafikkulykke rev bort tre av våre aller kjæreste, den 17. juli 2006på E39 i Rogaland. Samtidig er det ni år siden stiftelsen av foreningen Nei til Frontkollisjoner og

0
0

Kjøring til barnehage, SFO og jobb på morran. Kjøring av unger til trening og fritidsaktiviteter om ettermiddagen. Det kan bli mange runder i bomringen, og belastende for husholdsøkonomien.

2
125

Politikerne i byen er konstruktive og tar ansvar, mens Frp har meldt seg ut av samtalen om fremtidens Tromsø.

3
57

Hverken jeg eller Høyre er preget av en hevnkultur eller gjengjeldelse etter valgnederlaget i høst slik Nordlys hevder, skriver Erlend Svardal Bøe.

1
171