nato

Det var en interessant og selsom opplevelse å se “Debatten” på NRK1 torsdag 1. juni. Utgangspunktet for debatten var Angela Merkels uttalelse om at Europa nå må ta mer ansvar for eget forsvar og egen sikkerhet på bakgrunn av Donald Trumps “America first-politikk”.

6
108

I stedet for en utvidet svinebinding til NATO og USA, kunne f.eks. Norge og NATO ta initiativ overfor Russland for en felles markering av «PAX Barents».

0
64

Ramishvili, den nye russiske ambassadøren, refser norske myndigheter og norsk  sikkerhetspolitikk i et språk vi knapt hørte fra den kanten selv under den kalde krigen. Det er spesielt og det er foruroligende. Ambassadøren opererer ikke på eget initiativ.

0
182

Vi har en situasjon der 75 prosent i nord etterlyser en annen linje enn den Norge fører i dag. Det forholder dagens regjering seg ganske nonchalant til, og det er bekymringsverdig.

2
444

Norge fører en fast og forutsigbar sikkerhetspolitisk linje overfor Russland, samtidig som vi søker samarbeid basert på felles interesse.

0
79

Den russiske ambassadøren i Norge er bekymret.

2
322

Det kan faktisk synes som at Knag Fylkesnes og The Donald pussig nok tenker i de samme baner: NATO er ikke til å stole på.

3
105

Forsvarsreformen har resultert i et forsvar hvis volum og innretning kanskje var adekvat slik mange så på verden for 20 år siden, men som ikke tar høyde for dagens sikkerhetsbilde og utviklingen i våre allianseforhold.

11
3,837

Den nettopp vedtatte Langtidsplanen for forsvaret, representerer det siste trinnet i gjennomføringen av forsvarsreformen basert på Forsvarsstudie 2000. Forsvarsreformen har medført en omfattende nedbygging og omlegging av forsvaret siden årtusenskiftet.

0
190

Avskrekking og beroligelse har vært og vil i overskuelig fremtid være parallelle elementer i norsk sikkerhetspolitikk.

0
80

Stortinget kan komme til å gi grønt lys for at Norge legger seg under det Nato-styrte rakettforsvaret. Forstår vi følgene av atomkrig?

1
31

Over natten ble verden mer uforutsigbar og farligere.

1
57

Vi ser at russere også får vite om stemningsskiftet hos sin nordlige nabo. Hvordan skal det oppleves av vanlige folk på den andre siden av grensen, spør Svetlana Jakobsen.

1
29