nato

I stedet for en utvidet svinebinding til NATO og USA, kunne f.eks. Norge og NATO ta initiativ overfor Russland for en felles markering av «PAX Barents».

0
64

Ramishvili, den nye russiske ambassadøren, refser norske myndigheter og norsk  sikkerhetspolitikk i et språk vi knapt hørte fra den kanten selv under den kalde krigen. Det er spesielt og det er foruroligende. Ambassadøren opererer ikke på eget initiativ.

0
182

Vi har en situasjon der 75 prosent i nord etterlyser en annen linje enn den Norge fører i dag. Det forholder dagens regjering seg ganske nonchalant til, og det er bekymringsverdig.

2
444

Norge fører en fast og forutsigbar sikkerhetspolitisk linje overfor Russland, samtidig som vi søker samarbeid basert på felles interesse.

0
79

Den russiske ambassadøren i Norge er bekymret.

2
322

Det kan faktisk synes som at Knag Fylkesnes og The Donald pussig nok tenker i de samme baner: NATO er ikke til å stole på.

3
105

Forsvarsreformen har resultert i et forsvar hvis volum og innretning kanskje var adekvat slik mange så på verden for 20 år siden, men som ikke tar høyde for dagens sikkerhetsbilde og utviklingen i våre allianseforhold.

11
3,837

Den nettopp vedtatte Langtidsplanen for forsvaret, representerer det siste trinnet i gjennomføringen av forsvarsreformen basert på Forsvarsstudie 2000. Forsvarsreformen har medført en omfattende nedbygging og omlegging av forsvaret siden årtusenskiftet.

0
190

Avskrekking og beroligelse har vært og vil i overskuelig fremtid være parallelle elementer i norsk sikkerhetspolitikk.

0
80

Stortinget kan komme til å gi grønt lys for at Norge legger seg under det Nato-styrte rakettforsvaret. Forstår vi følgene av atomkrig?

1
31

Over natten ble verden mer uforutsigbar og farligere.

1
57

Vi ser at russere også får vite om stemningsskiftet hos sin nordlige nabo. Hvordan skal det oppleves av vanlige folk på den andre siden av grensen, spør Svetlana Jakobsen.

1
29

Vårt militære forhold til USA har ført Norge inn i en demokratisk blindsone, skriver Bård Wormdal.

1
321