natur

Da havørna ble fredet i 1968, skjedde det etter langvarig press fra Norsk Ornitologisk Forening. Økt kunnskap om havørnas og andre rovfuglers rolle i naturen gjorde også sitt til fredning. I dag kan vi nyte Nord-Europas største rovfugl langs det meste av norskekysten.

0
37

Nærhet til natur, friluftsliv og bilfrie ferdselsårer er noe av det som bidrar til å skape det gode bylivet i Tromsø.

0
44

Regjeringens vannskuterslipp sender Norge enda en gang mot bunnen blant land som prøver å balansere mellom hensyn til hva som gagner de få, folk flest og sårbar natur. Land som Australia, Italia, Spania, Tyskland, Danmark, Frankrike med flere, har nå strengere regulering av verstingen blant sjøgående doninger enn Norge har fått.

1
17

Derfor trenger vi en markagrense. Oslo har allerede gjort det før oss. Vi kan lære av dem.

1
285