naturvern

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har i FD 05.10.2017 et innlegg under tittelen “Verneområder i Finnmark”. Han skryter der av at regjeringa har meldt 764 verneområder i Norge inn på “en internasjonal dugnad for kremen av europeisk natur”.

1
12

Norge har tatt et nytt skritt for å ta vare på truet natur i Europa. Vi melder inn 764 verneområder til en internasjonal dugnad for kremen av europeisk natur.

0
5

Gjennom generasjoner har nordmenn levd av og med naturen.

Utmarka i Norge består av fjorder, fjell, vidder, skoger og kystlandskap. Gode naturopplevelser i disse verdifulle områdene gir grunnlag næringsvirksomhet, turisme og fritidsboliger.

0
19

Regjeringen har nok en gang forsøkt å flytte grensene for iskanten for å legge til rette for økt oljeaktivitet.

1
148

I forrige uke ble det klart at Fremskrittspartiet og Høyre i regjering opphever vannscooterforskriften.

0
121
Naturvernforbundet i Ávjovárri

I mange år har det vært strid om forvaltninga av naturen i Finnmark. På den ene siden ønsker sentrale myndigheter å åpne for store inngrep som vind- og vannkraft, kraftledninger, gruver og turistanlegg.

0
12

Nå på vinterstid lengter mange etter sommer i den norske skjærgården. Men i år kan lyden av bølgeskvulp og måkeskrik bli overdøvet av vannscootere i høy fart, helt innpå strender og svaberg: Regjeringen vil oppheve dagens vannscooterfrie soner langs land.

0
122

Vår akebakke som vi har så UTROLIG mange gode minner av kommer dere til å ødelegge! Les Lises (11) bønn for lekeområdet.

1
392

Vi kan ikke si at vi ikke ble advart. År etter år kom det illevarslende rapporter. Denne uka kom en ny.

10
1,535

Det er et stort behov for miljøkunnskap i tilknytning til beredskapsarbeid, både for å utvikle gode modeller for havstrømmer og for å kartlegge særlig verdifulle naturverdier.

0
2

Om noen år kan mange av brudeslørene langs våre fjorder og i fjellheimen være borte

0
12