Nord-Norge

I regiondebatten er nok politikerne mye mere i takt med virkeligheten ute blant folk, enn hva man er i sentrum av Tromsø.

2
31

Sverige blir holdt opp som skrekkeksempel for kommunereform og lite aktiv distrikts- og regionalpolitikk. Når man sammenligner befolkningsutviklingen i Nord-Norge og Nord-Sverige er det likevel ingenting som tyder på at norsk distriktspolitikk har fungert så mye bedre.

0
28

Er det noe vi i nord garantert ikke blir enige om, er det delelinja mellom to nordnorske regioner.

3
52

Fylkeslogikken står meget sterkt i Nordland og Finnmark, helt uavhengig av parti. Det er derfor feil å utpeke de nordnorske Ap-lederne til syndebukker i regionreformen, skriver Kjell Arne Røvik.

4
216

Politikk handler om se noe som er større enn seg selv. Nå har de politiske lederne i nord en siste sjanse til å gi Nord-Norge mer nasjonal makt.

12
499

Det virker som om Martin Henriksen ikke har tro på at Nord-Norge kommer til å klare å fortsette den positive utviklingen som skjer nå.

2
7

Her i Nord-Norge må vi gjøre det vi kan, med det vi har, i hver by og bygd. Da vil vi være et konkurransedyktig Nord-Norge.

1
17

Det er trist hvordan Helse-Nord direktør Lars Vorland lot seg presse av et politisk iscenesatt og regissert spill i Nordland, skriver Ivar B. Prestbakmo.

13
63

Slutt med svartmalingen av Nord-Norge.

1
119

Jeg innrømmer det gjerne. Jeg heier høylytt på Harald Bredrup i hans kamp for familiebryggeriet Mack. Jeg heier også på Rita Karlsen og Rolf-Bjørnar Tøllefsen som på Husøya bygger opp sine imperier innen sjømat.

2
1,248

Allerede før år 2000 hadde vi trusselen hengende over oss her i Midt-Troms, de som  ønsket oss bort er fremdeles oppe og går. Forsvarsaktiviteter skal fordeles på nytt ut fra egeninteresser i et tverrpolitisk fellesskap.

1
217

Like før jul kom nyheten. Norge normaliserer sitt forhold til Kina. Nordnorsk næringsliv får igjen tilgang til verdens største marked. Et marked som sammen med det indiske står for 40 % av den globale veksten.

0
135

Det er mange måter å gjøre seg historisk på. Nedleggingen av Andøya flystasjon og flyttingen av helikopterbasen fra Bardufoss til svenskegrensa blir nok stående som regjeringen Solbergs største fotavtrykk i nord.

4
216