Nord-Norge

Tromsø har akutt behov for flere profiler som våger å snakke om egen by med selvtillit og stolthet.

1
209

Alle som kjenner en rikspolitiker eller en landsdelspolitiker i sentral posisjon må ta dem i jakkeslaget og trygle dem om å sloss for jernbanen! Nu!

0
87

Nord-Norge er en naturlig enhet med sitt rike mangfold og sin lange tradisjon. I vikingtiden var Nord-Norge en rik og mektig landsdel.

0
338

Nord-Norge har hatt høyeste prioritet hos våre ulike regjeringer siden 2005. Men hvorfor griper ikke landsdelen sjøl sin historiske sjanse, spør John Arne Markussen.

6
331

5. april la Regjeringen frem  en proposisjon om “Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå”.

4
58

Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon. Det er regjeringens visjon for norsk industri i den nye industrimeldingen.

1
55

“Nordnorsk identitet - drømmen som brast?” har professor Einar Niemi som tittel på et foredrag han nylig har holdt, og som er gjengitt i Nord-norsk debatt.

0
16

Historiker Einar Niemi har holdt foredrag om pionerene som skapte begrepet Nord-Norge, hvordan landsdelen utvikla seg som en samlet del av Norge, inntil splittelsen begynte, og i dag trues av å bli oppløst i rivaliserende re

0
56

Etableringen av de nye fylkeskommunene på 1970-tallet har bidratt til at det nordnorske prosjektet har forvitret, skriver professor Einar Niemi.

3
333

Boken «Håløygriket, Nordlands historie» (bildet) er et bestillingsverk fra Nordland fylkeskommune og UiN. Boken fremmer flere påstander om  nordlenningene og deres forhistorie som ikke er dokumentert.

1
243

De siste årene kan alle fylkene Nord-Norge vise til befolkningsvekst. I femårsperioden 2011 – 2016 økte folketallet med 13743. Det er bra, selv om veksten er lavere enn for resten av landet. Å snu nedgangen til en positiv utvikling gir som regel grunn til optimisme.

0
148

Det bor ikke så mange mennesker i Nord-Norge, knapt 10 % av Norges befolkning. Da er det kanskje ikke så rart at veiene er litt smalere, utdanningsnivået lavere og at det er langt mellom teknologibedriftene?

6
834

Som rektor ved Hammerfest videregående skole møtte jeg noen av verdens mest anerkjente fagfolk for utdanning under en studiereise til Canada. Gjør det personlig, sa de.

1
257