Nord-Norge

Det er trist hvordan Helse-Nord direktør Lars Vorland lot seg presse av et politisk iscenesatt og regissert spill i Nordland, skriver Ivar B. Prestbakmo.

8
31

Slutt med svartmalingen av Nord-Norge.

1
119

Jeg innrømmer det gjerne. Jeg heier høylytt på Harald Bredrup i hans kamp for familiebryggeriet Mack. Jeg heier også på Rita Karlsen og Rolf-Bjørnar Tøllefsen som på Husøya bygger opp sine imperier innen sjømat.

2
1,248

Allerede før år 2000 hadde vi trusselen hengende over oss her i Midt-Troms, de som  ønsket oss bort er fremdeles oppe og går. Forsvarsaktiviteter skal fordeles på nytt ut fra egeninteresser i et tverrpolitisk fellesskap.

1
217

Like før jul kom nyheten. Norge normaliserer sitt forhold til Kina. Nordnorsk næringsliv får igjen tilgang til verdens største marked. Et marked som sammen med det indiske står for 40 % av den globale veksten.

0
135

Det er mange måter å gjøre seg historisk på. Nedleggingen av Andøya flystasjon og flyttingen av helikopterbasen fra Bardufoss til svenskegrensa blir nok stående som regjeringen Solbergs største fotavtrykk i nord.

4
216

Det er nesten ingenting som er mer seiglivet enn forestillinger om mentale egenskaper knyttet til geografi. Ikke minst kjenner vi dette fra Nord-Norge.

6
190

Korfor bekrefte tenketankan sørpå alle fordomma om nordnorge i sine prospekta for eldoradoet her nord?

1
194

Laila Lockert fra Sortland vant Farmen.  Hennes vinneroppskrift er en nordnorsk lærebok i møtet med nasjonalmakten.

20
8,345

Kanskje burde statsministeren snart følge opp festtalene med en politikk som samsvarer med lovordene om Nord-Norge.

25
1,887

Vil man med sammenslåing Nordland – Troms kunne «snappe makt og myndighet fra Oslo»? Om erfarne fylkespolitikere virkelig tror at det er mulig, er det grunn til å undre seg. Fortsatt vet verken menigmann eller fylkespolitikere en gang hva vi skal slåss om, og mot hvem.

9
1,493

Fokuset på hovedstaden i en nordnorsk region er en avsporing, og må ikke få ødelegge forsøkene på å samle landsdelen.

1
110

Det er ny bevegelse i spørsmålet om en nordnorsk region etter at Finnmark meldte seg av. Nordland og Troms gjør tilnærminger og det åpnes for forhandlinger. I samme øyeblikk kommer også kravene om hvor regionhovedstaden må være, og fra Nordland lød det som et ultimatum om Bodø.

0
78