Nord-Norgebanen

Begrepet klyngekonvergens (cluster convergence) ble av BI-professor Torger Reve trukket fram under jernbaneforum 2016, og brukt som alibi for satsingen på Rogfast, verdens lengste og dypeste veitunnel under Boknafjorden. Jeg fikk begrepet videreformidlet

0
75

2. oktober starter en ny stortingsperiode. En formidabel oppgave venter på dere 20 representanter fra nord. De neste 4 åra skal dere framsnakke landsdelens sak og sikre Nord-Norge en likeverdig status i nasjonen Norge. Nettopp det er velgernes bestilling.

2
187

Vi kan ende med at det er våre oldebarn som kanskje kan ønske banen velkommen en gang mellom 2040 og 2050 – eller senere ut i hundreåret!

1
28

Det er forbløffende hvor raskt oppslutningen rundt mer jernbane i nord har økt, skriver Skjalg Fjellheim.

8
303

For første gang på lenge diskuterer vi heftig og engasjert Nord-Norgebanen/Tromsbanen. I mange år var jernbane i nord et ikke-tema i det offentlige ordskiftet,  bare enkelte lokal- og fylkespolitikere jobbet iherdig for å sette saken på dagsorden.

1
6

Av Nord-Norges 465.000 innbyggere vil cirka 230.000 (2014-tall) direkte og indirekte få nytte-effekt av Tromsbanen. Reisetiden for innbyggerne spesielt i Tromsø, Midt-Troms, Harstad og Narvik vil bli dramatisk redusert. Harstad/Narvik Lufthavn Evenes vil dermed få en moderne tilbringertjeneste basert på tog med bare 20-25 minutters reisetid fra bysentra til flyplassen.

12
1,697

For litt siden var det en nyhet i avisen – unnlot dessverre å notere hvor og når.   Saken gjaldt plast i gjenbruk.  Nå skal plast, som samles inn for gjenbruk, gjennom prosessering og komprimering nyttes til veibane.  Reagerte med undring.  Var ikke mikroplast allerede fastslått

3
634

Under Festspillene i Harstad blei jernbanebygging i nord synliggjort med kunstprosjektet “Tore Hund stasjon” midt på torget. Til alt overmål blei Nord-Norgebanen løfta opp i debatten på UIT Campus.

0
203

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) snakker ofte om det store potensialet for vekst norsk sjømat har, ja opptil ei 5-dobling av dagens nivå. Om dette vil være mulig, kan bare framtida vise.

4
162

Norges geografiske midtpunkt ligger et sted i Nord-Trøndelag dersom man bruker internasjonalt anerkjente metoder for slik beregning, ut fra areal. Men det finnes også andre måter å finne ut hvor midten er. Dersom man f.eks.

0
140

Alle som kjenner en rikspolitiker eller en landsdelspolitiker i sentral posisjon må ta dem i jakkeslaget og trygle dem om å sloss for jernbanen! Nu!

0
87

Fredag 24. mars kom gladnyheten. ”Søringan” har endelig tatt til fornuft. Nå skal tog til Tromsø utredes. Med tog til Tromsø kan transport av både folk og varer gjøres tryggere, enklere og mer miljøvennlig. Og jeg er livredd.

6
194

Nord-Norgebanen (NNB) fikk plutselig en helt annen status enn gjennom de siste tjuefem årene.  Regjeringens avgjørelse om ny utredning, sørget for det.  For de som ønsker en ny giv for landsdelen vår, var jo dette strålende nyheter, fordi jernbanen er uovertruffen for go

2
264