nordområdene

En aktiv nordområdepolitikk er viktig ikke bare for landsdelen, men for Norge. Derfor er nordområdene det viktigste strategiske satsingsområdet i utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet.

4
64

Nordområdene i Sverige og Norge har enorme muligheter. De bør utvikles i fellesskap, til det beste for innbyggere, bedrifter, gründere og kunnskapssamfunnene i begge land.

2
376

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen sier at de vil bidra til at Nord-Norge blir en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Noen av landsdelens mest spennende suksesshistorier i så måte finner vi allerede i Breivika i Tromsø.

2
199

For fjerde år på rad ble konferansen Arctic Circle arrangert nå i oktober i Reykjavik. Konferansen har definitivt kommet for å bli – og den har blitt det mest dynamiske møtested for utviklingsaktører i Arktis. Både Arctic Circle og Arctic Frontiers har en hovedvekt av innledere og deltakere fra akademia, næringlivet bør bli mer til stede i årene som kommer.

0
25

Asiatiske land har vist sterkt økende interesse for nordområdene og Arktis. Men hva vil de egentlig i nord - og utgjør de en trussel mot norske interesser?

0
34

Regjeringens nye nordområdeforum har en sammensetning som ikke vitner om høye ambisjoner for Nord-Norge, mener Nordlys.

0
67

Nordområdekonferansene jobber for samme sak, nemlig å fortelle de viktige historiene om nord i Oslo, i Arendal, i London og i Alaska. At vi tidvis også konkurrerer gjør oss bedre.

0
41

Nord-Norge har på grunn av sin geopolitiske plassering i hele etterkrigstiden vært arena og knutepunkt for militær etterretning.

0
56

Samarbeid mellom de mange gode nordområdekonferansene i nord vil gjøre dem bedre, mener Jan Gunnar Winther.

0
26

Våre nordlige landsdeler kan bli verdensledende innen bærekraftig og kunnskapsbasert vekst, skriver utenriksministrene i Norge og Finland i en felles kronikk.

0
33

Snekrer vi samfunnene i nord for å møte en befolknings- og næringsvekst som savner sidestykke i vår historie?

0
10

Naboskap blir ikke ødelagt av vennskap. Enkelte ønsker å framheve vår store nabo i øst som fiendtlig. Hva så med oss selv?

7
216

Salget av marinebasen Olavsvern fremstår mer og mer som en kostbar tabbe.

12
2,732