nordområdene

Det skrives historie fredag når en norsk og en russisk samferdselsminister for første gang skal åpne en veg sammen.

0
236

Det spirer og gror i den arktiske hovedstaden. Framsenteret utvider, Nordområdemuseet blir bygd på Macktomta og til vinteren seiler det nye isgående forskningsskipet Kronprins Haakon inn til sin hjemmehavn Tromsø.

0
57

Er nordområdepolitikken død? spør Bente Aasjord.

1
101

For Norge er Russland både en storpolitisk aktør og et naboland.

2
64

Jeg skulle ønske at vi i valgkampen får besøk av rikspolitikere som snakker opp nordområdene, og ikke stakkarsliggjør oss ved å fortelle at det bare går dårlig i distriktene langt fra hovedstaden.

0
64

Det siste året har forsvarspolitikk vært mye debattert i det politiske landskapet, kanskje mer enn på mange år. Sannheten er at disse debattene er blitt ført på et sviktende grunnlag. Regjeringen fører lokalsamfunn og forsvarsmiljøer bak lyset, samtidig som viktige forsvarspolitiske målsettinger gjennom flere tiår blir satt til side.

1
53
Igjen har det vært en tragisk ulykke med alvorlige personskader på Svalbard. Denne gangen med scooterturister som har gått gjennom isen. Det gjør inntrykk. Og kapasiteten for medisinsk støtte er for begrenset. Slik kan vi ikke ha det.  Som lege og politiker finner jeg det uakseptabelt. 
0
678

Norge skal bli verdensledende på havnæringene og kunnskapen om havet.

2
126

Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen for tre statsråder, har presentert sin nye utgave av det de ønsker skal være den fremtidige nordområdestrategien. Skjønt, hvor mye nytt som ble presentert i Bodø, kan nok diskuteres.

3
33

En aktiv nordområdepolitikk er viktig ikke bare for landsdelen, men for Norge. Derfor er nordområdene det viktigste strategiske satsingsområdet i utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet.

4
124

Nordområdene i Sverige og Norge har enorme muligheter. De bør utvikles i fellesskap, til det beste for innbyggere, bedrifter, gründere og kunnskapssamfunnene i begge land.

2
750

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen sier at de vil bidra til at Nord-Norge blir en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Noen av landsdelens mest spennende suksesshistorier i så måte finner vi allerede i Breivika i Tromsø.

2
396