nordområdene

Jeg skulle ønske at vi i valgkampen får besøk av rikspolitikere som snakker opp nordområdene, og ikke stakkarsliggjør oss ved å fortelle at det bare går dårlig i distriktene langt fra hovedstaden.

0
64

Det siste året har forsvarspolitikk vært mye debattert i det politiske landskapet, kanskje mer enn på mange år. Sannheten er at disse debattene er blitt ført på et sviktende grunnlag. Regjeringen fører lokalsamfunn og forsvarsmiljøer bak lyset, samtidig som viktige forsvarspolitiske målsettinger gjennom flere tiår blir satt til side.

1
53
Igjen har det vært en tragisk ulykke med alvorlige personskader på Svalbard. Denne gangen med scooterturister som har gått gjennom isen. Det gjør inntrykk. Og kapasiteten for medisinsk støtte er for begrenset. Slik kan vi ikke ha det.  Som lege og politiker finner jeg det uakseptabelt. 
0
678

Norge skal bli verdensledende på havnæringene og kunnskapen om havet.

2
126

Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen for tre statsråder, har presentert sin nye utgave av det de ønsker skal være den fremtidige nordområdestrategien. Skjønt, hvor mye nytt som ble presentert i Bodø, kan nok diskuteres.

3
33

En aktiv nordområdepolitikk er viktig ikke bare for landsdelen, men for Norge. Derfor er nordområdene det viktigste strategiske satsingsområdet i utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet.

4
124

Nordområdene i Sverige og Norge har enorme muligheter. De bør utvikles i fellesskap, til det beste for innbyggere, bedrifter, gründere og kunnskapssamfunnene i begge land.

2
750

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen sier at de vil bidra til at Nord-Norge blir en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Noen av landsdelens mest spennende suksesshistorier i så måte finner vi allerede i Breivika i Tromsø.

2
396

For fjerde år på rad ble konferansen Arctic Circle arrangert nå i oktober i Reykjavik. Konferansen har definitivt kommet for å bli – og den har blitt det mest dynamiske møtested for utviklingsaktører i Arktis. Både Arctic Circle og Arctic Frontiers har en hovedvekt av innledere og deltakere fra akademia, næringlivet bør bli mer til stede i årene som kommer.

0
25

Asiatiske land har vist sterkt økende interesse for nordområdene og Arktis. Men hva vil de egentlig i nord - og utgjør de en trussel mot norske interesser?

0
34

Regjeringens nye nordområdeforum har en sammensetning som ikke vitner om høye ambisjoner for Nord-Norge, mener Nordlys.

0
67

Nordområdekonferansene jobber for samme sak, nemlig å fortelle de viktige historiene om nord i Oslo, i Arendal, i London og i Alaska. At vi tidvis også konkurrerer gjør oss bedre.

0
41