Nordområdepolitikk

Er nordområdepolitikken død? spør Bente Aasjord.

1
101

Jeg skulle ønske at vi i valgkampen får besøk av rikspolitikere som snakker opp nordområdene, og ikke stakkarsliggjør oss ved å fortelle at det bare går dårlig i distriktene langt fra hovedstaden.

0
64

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. I nord møtes utenrikspolitikken og innenrikspolitikken.

0
409

Norge skal bli verdensledende på havnæringene og kunnskapen om havet.

2
126

I et Norge i omstilling blir vår nordligste landsdel stadig viktigere. Regjeringen vil gjøre Nord-Norge til en av landets mest skapende og bærekraftige regioner.

2
540

En aktiv nordområdepolitikk er viktig ikke bare for landsdelen, men for Norge. Derfor er nordområdene det viktigste strategiske satsingsområdet i utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet.

4
124

Regjeringens nye nordområdeforum har en sammensetning som ikke vitner om høye ambisjoner for Nord-Norge, mener Nordlys.

0
67

Politisk handlekraft er bra, panisk handlekraft er pinlig, skriver Per Lars Tonstad

2
62

Johan Petter Barlindhaug mener det er minst fem byer som kan bli Nord-Norges regionsenter.

1
90

De såkalte hjørnesteinbedriftenes tid i Nord-Norge er over. Deres kollaps førte ikke til undergang, men har istedet utløst ny skaperkraft.

0
40

Det er ikke alt som gir seg ut for god og fersk fisk, som er det.

0
51

Arbeiderpartiet har mange lytteposter i nord - 53 ordførere og 8000 medlemmer, skriver Arbeiderpartiets partisekretær i dette svaret til Nordlys-kommentator Skjalg Fjellheim.

2
476