Norge og EU

Leiarskribenten i Nordlys er 21.8. uroleg for at det går føre seg eit «farlig spill» om EØS-avtala. Fleire politikarar får sine pass påskrivne av di dei «skaper usikkerhet» kring denne avtala.

5
709

16. mai kom jeg over et innlegg av Christian Torseth, leder av Nei til EU Nordland. Et innlegg hvor han i 9 avsnitt tar ganske så feil. Dette er hvorfor. 

3
75

EØS-avtalen tilrettelegg no for privatisering av offentlege tenester og kortsiktig vinning. Fellesskapet vert skadelidande.

0
228

I sin kronikk om EØS-avtalen ber Arve Ulriksen, styreleder i NHO Nordland, alle bedriftsledere stå opp for EØS-avtalen. Han varsler skrinne kår for oppdrett, fiskere og for bedriftene i Mo Industripark. Er oppdrett og Nordlands rike prosessindustri avhengig av en EØS-avtale?

0
68

17. mai feirer vi det demokratiske Norge. Vi feirer at vi er en fri nasjon som vedtar sine lover uavhengig av andre lands ønsker. Men Stortinget står ikke lenger fritt til å vedta hva det vil.

2
1,387

Det er stemmer som mener at vi skal kaste EØS-avtalen til fordel for en handelsavtale. Debatten rundt EØS-avtalen viser at spørsmålet om Norges deltakelse i EØS er mer aktuelt enn noen gang. 

4
5

I disse dager diskuterer LO-kongressen bl.a. Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen.

1
45