Norge og Nato

Norge har en stadig voksende andel av våre fremste forsvarsressurser på utenlandsoppdrag. Om noen få dager sender Norge en kompanistridsgruppe på ca.

1
79