Norge og Russland

Regjeringen forvalter forholdet til Russland på en god måte, skriver statssekretær Marit Berger Røsland.

0
12

Hvordan skal regjeringen løse nye og høyst reelle konflikter med Russland, spør Gunnar Grytås.

5
156

Vi har en situasjon der 75 prosent i nord etterlyser en annen linje enn den Norge fører i dag. Det forholder dagens regjering seg ganske nonchalant til, og det er bekymringsverdig.

2
223

Det er et godt stykke mellom stemningen i nord og retorikken til en forsvarsminister, en leder i utenriks- og forsvarskomiteen eller en lederskribent i VG.

24
1,440

Før uværet bryter løs er det lurt å sikre planker og løse gjenstander. Slik må vi tenke i forholdet til Russland også.

0
164

Utenriksminister Brendes besøk til Arkhangelsk – kan det bli en ny impuls til økonomisk samarbeid med Russland?

1
2

Norges viktigste reelle utenrikspolitiske utfordring ligger i Nord, og er knyttet opp mot en stor og komplisert nabo – Russland. Dette ser vi utfolde seg med all tydelighet i disse dager med visumnekt av sentrale norske politikere og utestengelse av norske næringsaktører.

0
235

Den nettopp vedtatte Langtidsplanen for forsvaret, representerer det siste trinnet i gjennomføringen av forsvarsreformen basert på Forsvarsstudie 2000. Forsvarsreformen har medført en omfattende nedbygging og omlegging av forsvaret siden årtusenskiftet.

0
69

Forhåpentligvis er den tverrpolitiske delegasjonen som reiser til Moskva det første skrittet på veien tilbake mot en Russlandpolitikk som er mer i tråd med norske interesser.

2
383