Norge og Russland

Nord-Norge kan få visumfrihet med Russland. Muligheten er der. Politisk vilje må til. Det som trengs er å være konkret og målrettet. Og litt tålmodig.

0
166

Det går hett for seg i Arktis. Ved flere anledninger har president Vladimir Putin åpent erklært at Russland skal være den dominerende militære aktøren i Arktis. Og dette er ikke tomt snakk, det følges opp av handling.

0
14

I stedet for en utvidet svinebinding til NATO og USA, kunne f.eks. Norge og NATO ta initiativ overfor Russland for en felles markering av «PAX Barents».

0
64

Så møttes de i uka som gikk for første gang etter at sanksjonene mot Russland for den folkerettsstridige annekteringen av Krim ble iverksatt.

0
44

Ramishvili, den nye russiske ambassadøren, refser norske myndigheter og norsk  sikkerhetspolitikk i et språk vi knapt hørte fra den kanten selv under den kalde krigen. Det er spesielt og det er foruroligende. Ambassadøren opererer ikke på eget initiativ.

0
182

Regjeringen forvalter forholdet til Russland på en god måte, skriver statssekretær Marit Berger Røsland.

1
25

Hvordan skal regjeringen løse nye og høyst reelle konflikter med Russland, spør Gunnar Grytås.

5
157

Vi har en situasjon der 75 prosent i nord etterlyser en annen linje enn den Norge fører i dag. Det forholder dagens regjering seg ganske nonchalant til, og det er bekymringsverdig.

2
444

Det er et godt stykke mellom stemningen i nord og retorikken til en forsvarsminister, en leder i utenriks- og forsvarskomiteen eller en lederskribent i VG.

24
2,856

Før uværet bryter løs er det lurt å sikre planker og løse gjenstander. Slik må vi tenke i forholdet til Russland også.

0
164

Utenriksminister Brendes besøk til Arkhangelsk – kan det bli en ny impuls til økonomisk samarbeid med Russland?

1
2

Norges viktigste reelle utenrikspolitiske utfordring ligger i Nord, og er knyttet opp mot en stor og komplisert nabo – Russland. Dette ser vi utfolde seg med all tydelighet i disse dager med visumnekt av sentrale norske politikere og utestengelse av norske næringsaktører.

0
235

Den nettopp vedtatte Langtidsplanen for forsvaret, representerer det siste trinnet i gjennomføringen av forsvarsreformen basert på Forsvarsstudie 2000. Forsvarsreformen har medført en omfattende nedbygging og omlegging av forsvaret siden årtusenskiftet.

0
190