Norsk Polarinstitutt

I dag legger «Lance» til kai i Tromsø etter sitt siste tokt som forskningsskip for Norsk Polarinstitutt. Det markerer også at en epoke i norsk polarforskning er over.

1
98

Norske polartradisjoner videreføres med det isgående forskningsfartøyet “Kronprins Haakon”, som får Tromsø som hjemmehavn.

1
169