omorganisering

Nordlys er på lederplass positiv til en gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet, og mener organisasjonen etter de fire fusjonene er i behov av en oppstramming.

0
126

Organisasjonsstrukturen ved UiT bør ikke endres radikalt på bakgrunn av et ønske om å eksperimentere med «nye» og «interessante» løsninger.

0
284