oppdrettslaks

Fiskesykdommene Infeksiøs lakseanemi (ILA) og pankreassykdom (PD) er på nivå med 2015, de øker ikke.

0
1