Pasientreiser

Harald Lister fra Båtsfjord er ikke fornøyd med den nye ordningen for pasientreiser. Han ber meg komme med et ærlig svar på hvorfor vi har endret den – og ikke politisk svada. Det gjør jeg gjerne!

4
282

Åpent brev til helseminister Bernt Høie:

Ved alle forespørsler til pasientreiser, får jeg til svar at «det er politisk bestemt». Derfor tillater jeg meg å stille spørsmål direkte til øverste sjef, som antakelig også har Pasientreiser i sitt ansvarsområde.

6
2,098

Viser til flere medieoppslag de siste månedene om Pasientreiser, samt debattinnlegg i Nordlys fra fylkeslaget av Norsk revmatikerforbund torsdag 4. august.

0
0