polarforskning

I dag legger «Lance» til kai i Tromsø etter sitt siste tokt som forskningsskip for Norsk Polarinstitutt. Det markerer også at en epoke i norsk polarforskning er over.

1
98