psykisk helse

Psykiske helseplager er et betydelig helseproblem for barn og unge, og de har en ekstrem hverdag. Ifølge folkehelseinstituttet har 15-20% av barn og unge nedsatt funksjon grunnet symptomer knyttet til psykiske helseplager.

0
0

Debatten rundt skolen og eleven råder vilt i norsk presse for tiden. Hovedpunktene i debatten er frafall, fravær, legeerklæringer, karakterer, eksamen og den omstridte fraværsgrensen. Selv går jeg på Universitetet i Tromsø, og er i stor grad uberørt av endringene i videregående skole.

0
148

For et skoleår siden innførte regjeringen nye fraværsgrenser i videregående skole. Elever med mer enn 10 prosent udokumentert fravær har ikke rett til halvårsvurderinger i faget eller standpunktkarakter. Og selvfølgelig virket det.

1
161

Denne overskrifta er tittelen på mi hovedfagsoppgave i sykepleievitenskap som jeg skrev for 10 år siden. Jeg stilte da erfarne sykepleiere spørsmål om hva som kan være best mulig skjerming for pasienter i psykotisk krise.

3
387

I mediebildet den siste tiden har det fremkommet alvorlige avsløringer av voksne som forgriper seg på barn. Det er på tide at vi snakker hva overgrep kan føre til.

2
1,166

I løpet av besynderlig kort tid har det foregått et paradigmeskift innenfor det som kan kalles for psykisk helsearbeid. Siste mote er nå recovery. Etter å ha gjennomgått en del relevant forskningslitteratur om dette begrepet så er jeg i stuss.

0
0

Men av tvang overfor psykisk syke mennesker skal være aller siste utvei, skriver helseminister Bent Høie

0
26

Som pårørende til en alvorlig psykisk syk, vil jeg påstå at en eventuell lovendring heller burde gi hjelpeapparatet større fullmakter - ikke omvendt.

17
2,715

Å inkludere barna i livets store utfordringer kan rett og slett være veldig bra for deres psykiske helse, skriver Camilla Lauritzen.

0
574

Dette innlegget handler om hvordan det er å være nærmeste pårørende til en som ikke får den hjelpen han trenger.

Min sønn preges av store traumer i livet.  Problemene for «Johannes» startet i 2007, da min mor døde.  Han var veldig glad i henne. Hun var en milepæl i våre liv. 

1
161

Det er ingen grunn til å tildekke det faktum at et altfor stort antall barn opplever ensomhet, mobbing, lærevansker og utstøting i Røymos sosialdemokratiske paradisskole.

5
269

Å rette en moralsk pekefinger mot ungdommer som har vansker med å møte opp på skolen hjelper ingen. Aller minst disse ungdommene som fortsatt ikke møter opp.

0
14

Foretakshovedverneombud om UNN-rapporten: “Slike utsagn vitner om et menneskesyn som ikke hører hjemme noe sted hos de som skal arbeide med og behandle mennesker i helsevesenet.”

0
58