psykisk helse

I mediebildet den siste tiden har det fremkommet alvorlige avsløringer av voksne som forgriper seg på barn. Det er på tide at vi snakker hva overgrep kan føre til.

0
325

I løpet av besynderlig kort tid har det foregått et paradigmeskift innenfor det som kan kalles for psykisk helsearbeid. Siste mote er nå recovery. Etter å ha gjennomgått en del relevant forskningslitteratur om dette begrepet så er jeg i stuss.

0
0

Men av tvang overfor psykisk syke mennesker skal være aller siste utvei, skriver helseminister Bent Høie

0
26

Som pårørende til en alvorlig psykisk syk, vil jeg påstå at en eventuell lovendring heller burde gi hjelpeapparatet større fullmakter - ikke omvendt.

17
2,715

Å inkludere barna i livets store utfordringer kan rett og slett være veldig bra for deres psykiske helse, skriver Camilla Lauritzen.

0
574

Dette innlegget handler om hvordan det er å være nærmeste pårørende til en som ikke får den hjelpen han trenger.

Min sønn preges av store traumer i livet.  Problemene for «Johannes» startet i 2007, da min mor døde.  Han var veldig glad i henne. Hun var en milepæl i våre liv. 

1
161

Det er ingen grunn til å tildekke det faktum at et altfor stort antall barn opplever ensomhet, mobbing, lærevansker og utstøting i Røymos sosialdemokratiske paradisskole.

5
269

Å rette en moralsk pekefinger mot ungdommer som har vansker med å møte opp på skolen hjelper ingen. Aller minst disse ungdommene som fortsatt ikke møter opp.

0
14

Foretakshovedverneombud om UNN-rapporten: “Slike utsagn vitner om et menneskesyn som ikke hører hjemme noe sted hos de som skal arbeide med og behandle mennesker i helsevesenet.”

0
58

Randi Nygårds liv har blitt et bunnløst mareritt. Hun ble sykemeldt etter netthets og psykisk terror.

12
420

Har du problemer? Da er det bare å skjerpe seg.

4
704

Dette skjer ubevisst i hjernen til enkelte: Lene Marlin = Suksessfull, Lene Marlin = Psykisk syk, Psykisk syk = Suksessfull.

2
617

Fagmiljøet innen psykisk helse er i ferd med å melde seg helt ut av den offentlige debatten.

De evner knapt å ta sin egen profesjon i forsvar når den blir angrepet, og de står ikke frem for sine kunder (les: pasienter) når de trenger det mest.

3
104