Psykisk helsevern

Tvangsinnleggelser kan føre til traumer som i verste fall kan føre til utvikling av nye psykiske lidelser.

1
37

Som pårørende til en alvorlig psykisk syk, vil jeg påstå at en eventuell lovendring heller burde gi hjelpeapparatet større fullmakter - ikke omvendt.

11
1,071

Det er gledelig å se at media tar tak i de utfordringene som er gjeldene for å kunne tilby våre psykiatriske pasienter en best mulig behandling.

0
177

Å gå til angrep på miljøterapeuten er ikke et konstruktivt bidrag for en bedre praksis i psykisk helsearbeid, skriver Ole Greger Lillevik.

5
33