regionreform

Stortinget har nå besluttet at Finnmark og Troms slås sammen til ett fylke. De første formelle endringene er i gang. Navnedebatten er i gang.

0
11

Vårt samfunn er i stadig utvikling.

0
0

Den viktigste oppgaven for Willy Ørnebakk og det nye fylkesrådet blir å bidra til at sammenslåingen med Finnmark gjennomføres på en ryddig måte.

4
145

Temperaturen i den nordnorske samfunnsdebatten er høy. Det er Bodø mot Tromsø, Finnmark mot Troms, Nordland mot alle, og slik fortsetter det. Det er greit med uenigheter, det skal det være.

0
57

Det er sandkassetrass fra regionreformens tapere, men det foregår utvilsomt et seriøst forsøk på å redefinere Nord-Norge uten Nordland, skriver kommentator Stein Sneve i Bodø.

8
169

Krav fra fylkespolitikerne i Troms om at Statens Vegvesens regionale inndeling må endres i samsvar med nye regioner, er en forsmak på kampene som venter dersom landsdelen deles i to.

1
30

Høyre og FrP ønsker å vri fokus bort fra at regjeringen har lagt fram et forslag til regionreform som er en politisk- og adminstrativ pinlighet, mener Jens Ingvald Olsen.

1
6

Politiske piruetter og dobbel kommunikasjon: det går knapt an å bli mer uenig med seg selv enn det Arbeiderpartiet i nord er nå.

0
73

5. april la Regjeringen frem  en proposisjon om “Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå”.

4
58

Etableringen av de nye fylkeskommunene på 1970-tallet har bidratt til at det nordnorske prosjektet har forvitret, skriver professor Einar Niemi.

3
355

Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.

2
46

Er det noe vi i nord garantert ikke blir enige om, er det delelinja mellom to nordnorske regioner.

3
52

Fylkeslogikken står meget sterkt i Nordland og Finnmark, helt uavhengig av parti. Det er derfor feil å utpeke de nordnorske Ap-lederne til syndebukker i regionreformen, skriver Kjell Arne Røvik.

4
216