regionreform

Krav fra fylkespolitikerne i Troms om at Statens Vegvesens regionale inndeling må endres i samsvar med nye regioner, er en forsmak på kampene som venter dersom landsdelen deles i to.

1
30

Høyre og FrP ønsker å vri fokus bort fra at regjeringen har lagt fram et forslag til regionreform som er en politisk- og adminstrativ pinlighet, mener Jens Ingvald Olsen.

1
6

Politiske piruetter og dobbel kommunikasjon: det går knapt an å bli mer uenig med seg selv enn det Arbeiderpartiet i nord er nå.

0
73

5. april la Regjeringen frem  en proposisjon om “Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå”.

4
58

Etableringen av de nye fylkeskommunene på 1970-tallet har bidratt til at det nordnorske prosjektet har forvitret, skriver professor Einar Niemi.

3
333

Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.

2
46

Er det noe vi i nord garantert ikke blir enige om, er det delelinja mellom to nordnorske regioner.

3
52

Fylkeslogikken står meget sterkt i Nordland og Finnmark, helt uavhengig av parti. Det er derfor feil å utpeke de nordnorske Ap-lederne til syndebukker i regionreformen, skriver Kjell Arne Røvik.

4
216

Politikk handler om se noe som er større enn seg selv. Nå har de politiske lederne i nord en siste sjanse til å gi Nord-Norge mer nasjonal makt.

12
499

Partitaktiske hensyn må ikke hindre gjennomføring av kommune- og regionreform, mener Nordlys.

5
97

Narvik er på alle vis tapt for Bodø og Nordland, skriver Hans Trygve Holm.

9
91

Ett kjennetegn ved de sentrale utfordringene for Nord-Norge, er at ingen av dem forholder seg til fylkesgrenser, skriver Kriss Rokkan Iversen.

4
604

Nordlys har lang tradisjon for å anbefale forpliktende nordnorsk, regionalt fellesskap. Det er vi i avisen stolte over.

3
91