Regionreformen

Det er ganske søtt når Tromsø og Bodø avslutter fjoråret og starter det nye året med sin vanlige kjekling om hvem som er størst, flinkest og viktigst. Tuppen og Lillemor river hverandre i flettene.

1
129

«E6» la akkurat ut fra kai da jeg kom kjørende til Skarberget. Neste ferge går om cirka to timer. På Skarberget får man ingen kaffe, Der står det bare et tomt servicebygg med et kaldt toalett. Jeg klager ikke.

4
73

Ikkje uventa viser ei fersk meiningsmåling at det er stor motstand mot å slå saman eige fylke med nabofylke(r). Berre 35,1 % er positive til samanslåing, (Klassekampen 3. januar).

3
80

Det er nesten ingenting som er mer seiglivet enn forestillinger om mentale egenskaper knyttet til geografi. Ikke minst kjenner vi dette fra Nord-Norge.

6
190

Selv om det er lagt inn diplomatiske reservasjoner, kan det ikke være tvil om at Vorland/Telle sterkt understøtter en sentralistisk reform med bakgrunn i en historie hvor Helse Nord etter en tvangspreget sammenslåing har lyktes med det meste under Vorlands ledelse.

0
27

Det er et omfattende samarbeid på mange områder mellom de tre nordnorske fylkene idag. Vi vil at dette ytterligere forsterkes og utvides.

0
24

Jeg leste nettopp en glimrende artikkel i Nordlys skrevet av Tone Angell Jensen. ”Skal vi fortsette jobben?”, spør hu

4
313

Vil man med sammenslåing Nordland – Troms kunne «snappe makt og myndighet fra Oslo»? Om erfarne fylkespolitikere virkelig tror at det er mulig, er det grunn til å undre seg. Fortsatt vet verken menigmann eller fylkespolitikere en gang hva vi skal slåss om, og mot hvem.

9
1,493

En regionreform med nye demokratiske, tjenestemessige og økonomiske enheter er til diskusjon.

1
28

Troms fylke har 150-årsjubileum i år.  I 1866 fikk vi egen amtmann. Egentlig ble vi selvstendig i 1844, da Senjen og Tromsø fogderi ble skilt ut fra Finnmarkens amt, men hadde amtmann (fylkesmann) sammen med Finnmark til 1866.

1
29

Fokuset på hovedstaden i en nordnorsk region er en avsporing, og må ikke få ødelegge forsøkene på å samle landsdelen.

1
110

I ellevte time kom et innspill fra Nordland om fornyede samtaler med Troms om regionreformen. Det er bra. Støymåleren gikk som forventet i taket om lokalisering av regionsenteret. Her er ingen vinnere.

7
241

Fylkesrådsleder i Nordland fra Arbeiderpartiet, Tomas Norvoll, stod for en gedigen helomvending da han mandag 05.12 gikk ut med nyheten om at fylkesrådet vil jobbe for en sammenslåing mellom Nordland og Troms.

2
59