Regionreformen

Aller først vil jeg understreke at jeg ikke er imot sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark dersom dette betyr effektivisering av felleskapets ressurser. Jeg er for det beste for folket – det beste for folk flest. Jeg er for at dette skal henge sammen.

3
279

Det ser ut til at Senterparti-suget har skapt full panikk i Arbeiderpartiet, for i Nord-Norge har det blitt helt umulig å skille de to partiene fra hverandre.

14
449

De samiske områdene er ikke uberørt av endringer i regioner i Norge. Det ble den 3. mai kjent at Troms og Finnmark trolig blir en region, og tidligere har trøndelagsfylkene gått sammen. 

22
184

Avtalen mellom Frp, H, V, og Krfs nordnorske stortingsgrupper om sammenslåing av Troms og Finnmark er fullbyrdelsen av utilbørlig tvangsbruk. Avtalen betyr at stortingsflertallet nå lar Nordland, i likhet med Rogaland og Møre og Romsdal, bestå som egne fylker.  

1
281

Tor Arne Morskogen, vara til fylkestinget (H) og statsviter, har på nordnorskdebatt.no lørdag

4
16

I et innlegg i byens aviser avlegger partiet Rødt sin gruppeleder på fylkestinget, medlem av formannskapet i Tromsø og toppkandidat til Stortinget, Jens Ingvald Olsen undertegnede en visitt, under tittelen «Høyre-spinn om

0
34

Det moderne Nord-Norge er utenkelig uten den kompetansen og de tilbud som Tromsø har levert og besitter. Nå venter nye utfordringer og muligheter for landsdelen, det forventes at byen følger opp. Det får betydning for hvordan vi prioriterer og rigger byen for fremtiden.

0
12

Når vi leser Prop. 84 S, «Ny inndeling av regionalt forkevalt nivå», fra regjeringa er det lett å skjønne at Høyres og Frps lokale representanter ønsker fokuset bort i fra sakas innhold, og at de vil ha en formal-debatt om hvem og hvordan saka legges frem til fylkestingets behandling.

1
27

Nord-Norge er en naturlig enhet med sitt rike mangfold og sin lange tradisjon. I vikingtiden var Nord-Norge en rik og mektig landsdel.

0
338

Mandag er fylkestinget i Troms innkalt til ekstraordinært møte. På sakslisten er det bare en sak, regionreformen. Fylkestinget skal etter at regjeringen la frem sin anbefaling til ny regionstruktur i Norge, gi sine innspill til Stortinget.

1
203

Nord-Norge har hatt høyeste prioritet hos våre ulike regjeringer siden 2005. Men hvorfor griper ikke landsdelen sjøl sin historiske sjanse, spør John Arne Markussen.

7
657

Regjeringen har bestemt seg for at Nord-Norge skal bli to regioner og mye tyder på at det i så fall vil bli en sammenslåing av Troms og Finnmark; med en mulig grensejustering mot Nordland.

4
134