Regionreformen

Det er ikke så ofte våre fylkespolitikere hører høye heiarop fra sine innbyggere. Nå har de sjansen til å vise storhet.  Finnmark og Troms kan bli fortellingen om moderne, politisk lederskap.

6
140

”Nordlys” vil sikkert være uenig, men avisas journalistikk har i lengre tid vært så lite Tromsø-vennlig at det har vært en fryd for andre byer i Nord-Norge.  Så langt har det gått at avisas redaktør 21.

10
289

Ordføreren i Vadsø har våget å ta steget ut av offerrollen i Finnmark. Det kan han og byen nå få godt betalt for.

3
802

Ønske om et sterkere regionalt nivå med større beslutningsmyndighet er den klare beskjeden som er gitt fra Stortinget i sommer. I tillegg skal det for øyeblikket navnløse fylket ytterst i nord ha en særskilt rolle i utviklingen av Nordområdene, og i forholdet mot vårt nabolandet Russland.

1
1

Troms og Finnmark står foran mange spennende og vanskelige valg de neste månedene. Målet med sammenslåingen er at regionen skal få mer innflytelse over sin egen framtid.

1
94

De 2 fylkeskommunene er uenige om det meste i prosessen om sammenslåing. I saken om regionhovedsete er man tilsynelatende enige om en vidtgående desentralisering og spredning av funksjoner og arbeidsplasser.

4
35

Skal regionhovedstaden være Tromsø eller Vadsø? Skal navnet være Troms og Finnmark eller bare Finnmark? De er uenige om det aller meste, men 30. oktober barker politikere fra begge fylker sammen.”Slaget i Kirkenes” blir et historisk møte. Hvordan i vil det gå?

1
135

Valgkamp handler for samtlige partier om å anskaffe mest mulig makt for å kunne bestemme retning i Norge på vegne av parti og ideologi. Jeg lurer, er det noen av partiene som er villig til å faktisk spre makt hvis de får den?

0
31

Mange sier at navnet betyr lite – det er innholdet som er avgjørende. Det er nok mye sant i akkurat dét, men i det tilfellet jeg nå skal nevne, kan navnet ha stor betydning.

4
56

I det samme jeg passerer (den gamle) fylkesgrensen, på vei ned mot Langfjordbotn, skifter radioen til NRK-Finnmark og Boknakaran stemmer i med «Skål førr Finnmark».

2
78

Bit for bit blir det lagd opp til ei nedbygging av regionale institusjonar og regional makt i Finnmark.

6
507

«Det er makta som rår». Slik kan vi selvsagt si det når sentralmakta har bestemt at Troms og Finnmark nå skal slås sammen. Så får vi etter hvert se da om dette blir en realitet -. Skulle det bli det, bør i alle fall navnet bli «Troms og Finnmark».

2
25

Første fase i avgjørelsesprosessen rundt regionreformen for Nord-Norges vedkommende kulminerte med stortingsvedtaket 8. juni om at landsdelen skulle deles i to, Nordland og Troms/Finnmark. Andre fase ble innledet fredag i forrige uke, 16.

5
206