Regionreformen

Når vi leser Prop. 84 S, «Ny inndeling av regionalt forkevalt nivå», fra regjeringa er det lett å skjønne at Høyres og Frps lokale representanter ønsker fokuset bort i fra sakas innhold, og at de vil ha en formal-debatt om hvem og hvordan saka legges frem til fylkestingets behandling.

1
27

Nord-Norge er en naturlig enhet med sitt rike mangfold og sin lange tradisjon. I vikingtiden var Nord-Norge en rik og mektig landsdel.

0
338

Mandag er fylkestinget i Troms innkalt til ekstraordinært møte. På sakslisten er det bare en sak, regionreformen. Fylkestinget skal etter at regjeringen la frem sin anbefaling til ny regionstruktur i Norge, gi sine innspill til Stortinget.

1
201

Nord-Norge har hatt høyeste prioritet hos våre ulike regjeringer siden 2005. Men hvorfor griper ikke landsdelen sjøl sin historiske sjanse, spør John Arne Markussen.

6
331

Regjeringen har bestemt seg for at Nord-Norge skal bli to regioner og mye tyder på at det i så fall vil bli en sammenslåing av Troms og Finnmark; med en mulig grensejustering mot Nordland.

4
114

“Nordnorsk identitet - drømmen som brast?” har professor Einar Niemi som tittel på et foredrag han nylig har holdt, og som er gjengitt i Nord-norsk debatt.

0
16

Historiker Einar Niemi har holdt foredrag om pionerene som skapte begrepet Nord-Norge, hvordan landsdelen utvikla seg som en samlet del av Norge, inntil splittelsen begynte, og i dag trues av å bli oppløst i rivaliserende re

0
56

Regionreformen har aktualisert spørsmålet, hvem er nordlending? Fortellinger om Nord-Norges identitet er mange, og kan fortelles på ulikt vis. Den som behersker fortellingen om fortiden, behersker også nåtidens oppfatninger.

0
19

Flertallet på Stortinget må nå sette punktum for regionreformen i nord, og ikke seigpine landsdelen.

0
29

I regiondebatten er nok politikerne mye mere i takt med virkeligheten ute blant folk, enn hva man er i sentrum av Tromsø.

2
31

Nordlys har denne lange historien sin som, i hvert fall politisk redaktør, tror gir total definisjonsmakt når landsdelens fremtid skal diskuteres.

17
135

Jeg unner Erna Solberg en bedre skjebne enn å gå inn i historien som statsministeren fra Bergen som dekonstruerte landsdelen som var grunnlaget for hennes egen fødebys vekst og rikdom.

9
179

Nordlys bommer i sin lederartikkel om fylkestingets behandling av regionreformen, mener partiene som sammen utgjør fylkesrådet i Troms.

1
12