Regionreformen

Navnet på et sammenslått Troms og Finnmark bør speile at vi også er en flerkulturell region.

5
53

Vesterålen, Lofoten og Ofoten må redde seg selv, bli en del av Nord-Norge – og ikke ende våre dager i blindtarmen Nordland.

13
738

Hva skal et samlet Nord-Norge hete? Ulike forslag lanseres, deriblant det gamle, norske landsdelsnavnet Hålogaland.

5
653

Kommunalkomiteens innstilling kan og må omgjøres, mener tidligere kommune- og fylkespolitiker Alf Kristoffersen.

0
0

Endringen til større regioner kan være en gylden sjanse til å styrke regionalt selvstyre og råderett over egne ressurser.

1
51

Etter at Stortinget har vedtatt at Troms og Finnmark skal gå saman i eitt fylke, har debatten gått om namnet på det nye barnet. Finnmark er foreslått. Eg synest det er eit lite gjennomtenkt forslag, sjølv om det har fått ein del tilslutning i den offentlege debatten.

12
422

Så har Regjeringa, Venstre og Kristeleg Folkeparti gått inn for ei tvangssamanslåing av Finnmark og Troms, i suveren forakt for folkemeininga i dei to fylka og vedtak i Finnmarks fylkesting. Denne gangen har også Regjeringa foreslått å dele Nord-Norge i to.

8
678

Avisa Nordlys framstår på lederplass stadig som en overivrig tilhenger av blå-blå reformpolitikk. Politisk redaktør Skjalg Fjellheim har snart fylt avstanden Bindal-Vardø med spaltemeter som promoterer samling av Nord-Norge til en region.

5
417

Bodø har gitt fra seg en unik mulighet til å spille en hovedrolle i en sterk arktisk region i nord, skriver stipendiat Jonas Stein.

5
411

Nord-Norge består som geografi, men har gått i oppløsning som opplevd politisk fellesskap.

5
430

Da er avklaringen endelig kommet. Nord-Norge deles i to regioner, Finnmark/ Troms og Nordland! Og like sikkert som at det ble to regioner, er Sp ute med sin krasse kritikk for en reform som har stort flertall i Stortinget og truer med reversering.

4
204

Det er synd å se at det politiske spillet og maktsyken nok en gang er på tur å vinne over de fornuftige valgene. Denne gangen er det folkene og næringslivet i Midtre Hålogaland som blir offer for spillet.

1
75

En ny arktisk region skal etableres på skuldrene til Troms og Finnmark. Den nye regionen blir Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, og bugner av naturressurser. Krav fremsatt på vegne av regionen vil bli lyttet til av sentrale myndigheter.

4
276