Regionreformen

Hvordan kan det forklares at Finnmark har fostret så mange talenter innen idrett, kunst, kultur og ikke minst politikk?

1
95

Som Senterpartiets 1. kandidat ved fylkestingsvalget i Troms i 2015 og nå Fylkesråd for samferdsel og miljø, ser jeg med undring deler av diskusjonen etter Stortingsvalget om regionreformen i media, særlig i Nordlys. Og Nordlys sin merkelige agenda mot Troms og Tromsø forundrer mest.

3
157

De nye fylkene skal overta oppgaver fra Statens vegvesen – hva skjer med de som har utført oppgavene?

0
75

Den rå tromsøarrogansen kravler fram i lyset i disse dager. Det er ikke noe pent syn.

9
230

Det er nå lite som tyder på at Stortingets vedtak om å slå sammen fylkene Finnmark og Troms til en region ikke vil bli stående.

7
217

Å kalle den nye regionen Nord-Norge, vil være en unødvendig provokasjon mot Nordland som påkaller strid og støy, mener Nordlys.

10
160

Spørsmålet om såkalte kompetansearbeidsplasser er gjort til et sentralt poeng når det gjelder fylkessammenslåing i nord. I Nordlys imøtegår fylkesråd Willy Ørnebakk de som mener at sammenslåing vil føre til færre av denne typen arbeidsplasser i Nord-Norge.

1
12

”Vi som vil ha Finnmark fylke som egen region” må få takke Einar Niemi for hans bistre og negative kommentar på vår folkeaksjon.

6
182

Hvis jeg, med adresse Tromsø, skulle mene offentlig at Tromsø er den selvfølgelige hovedstad i den nye nordnorske regionen, og at både fylkesmannen og fylkeskommunen bør ha sitt hovedsete i byen, da kunne jeg like gjerne ha bedt om å bli tvangsinnlagt.

5
113

Debatten om regionreformen har fått en ny omdreining i Finnmark, med en temperatur som når nye høyder. Samtidig meldes det at Troms og Finnmark fylkeskommuner arbeider planmessig på grunnlag av Stortingets vedtak om sammenslåing.

2
100

Stortingsvalget har gitt et resultat som innebærer at Nord-Norge deles inn i to enheter. Dagens Nordland og et sammenslått Troms/Finnmark. Nå må vi sørge for at det felles Nord-Norge-perspektivet forsterkes – og ikke svekkes gjennom ny-organiseringen.

0
173

Stortingsvedtaket våren 2017 og Stortingsvalget 11. september 2017 gjorde det klart at Troms og Finnmark blir ett fra januar 2020. Tromsø kommune har vedtak om at vi ønsker bare en region i Nord- Norge. Slik ble det ikke.

1
32

KrF-leder Knut Arild Hareide sier at det må bli en pause i sentraliseringen, likevel svek han Finnmarks befolkning og sørget for en tvunget sammenslåing av Troms og Finnmark. Og det selv om befolkningen i de to fylkene var i mot det.

7
503