reindrift

I 1751 ble Danmark-Norge og Sverige ikke bare enige om hvor den flere tusen kilometer lange grensen mellom Norge og Sverige skulle gå, de ble også enige om et tillegg til grensetraktaten som sikret at samene kunne fortsette å flytte med rein, jakte og fiske og for øvrig bruke sine tradisjonelle o

4
230

Reindrift er så mye mer enn bare omsetningstall for kjøttproduksjon. Reindrift er en levemåte.

2
22

Sametinget jobber ensidig for vern av reindrifta og har sviktet andre brukere av utmarka fullstendig, skriver Toril Kåven.

6
667

Vi ser nå konturene av en rovdyrpolitikk som bryter alle Stortingets forutsetninger om at det skal være mulig å drive en livskraftig beitenæring og tamreindrift i Norge. Dette skjer under en Høyre og Frp regjering, to partier som ellers har brukt å gjøre seg høy og mørk i disse spørsmålene.

0
166

Den siste tiden har reineiere fylt sosiale medier med bilder av drepte reinkalver, for å vise hverdagen i kalvingsområder. Videre kan man se klipp av en mengde ørn som flyr over de ulike flokkene.

0
34

“Ørneangrep og -drap på rein - nå er tålegrensa nådd,” innleder Mariann Wollmann Maggas sin kronikk i Nordnorsk Debatt, mandag 22.mai.

1
25

NRK TV har i slutten av april og så vidt inn i mai sendt en lang, langsom direkte reportasje om familien Saras vårflytting av rein – deres giddajohtin – fra Karasjok til Kvaløya ved Hammerfest.

1
190

Jeg har med interesse lest Svein Ludvigsens kronikk om Lappekodisillen, og er glad for at han vil bidra til å sette lys på en prosess som synes å stå i stampe.

5
26

I skyggen av altoppslukende saker som flyktningkrise og gnisninger mellom stormaktene har staten Norge begått sitt verste overgrep mot sin egen urbefolkning i nyere tid – nemlig tvangsnedslaktingen av de store reinflokkene i Finnmark.

7
281

Skrantesyke hos hjortedyr med døden til følge er oppdaget i Norge, og alarmen går. Hva med oppdrettsnæringa?

1
1

Aslak Ante Sara og alle de andre i Fálá reinbeitedistrikt gjør oss veldig stolte over både samisk kultur, landsdelen og naturen vår.

16
2,266

Etter medieoppslagene å dømme er det mange som følger NRKs programserie «Reinflytting minutt for minutt», som startet i Kautokeino sist mandag. Seerne fascineres av landskapet, av reinen, og av roen som preger dyr og mennesker.

5
2,305

Egentlig er det pinlig at Norge og Sverige ikke er kommet til enighet om reindriften.

4
114