reiseliv

Regjeringen har nettopp lagt frem sitt statsbudsjett for 2018. Det er et budsjett som legger til rette for at den positive utviklingen i norsk økonomi kan fortsette, og at nye arbeidsplasser kan skapes, også i norsk reiselivsnæring.

0
1

Tromsø som destinasjon er avhengig av et godt omdømme. Det er mange faktorer som påvirker omdømmet til en destinasjon, men dette innlegget skal ikke handle om hvor trasig Stakkevollveien ser ut. 

3
48

Med økt turisme øker også antall redningsaksjoner. Er vi forberedt på dette?

2
125

Naturbasert reiseliv skal være det vi skal leve av etter oljen!

4
491

Det private fergeselskapet- Fergesambandet Andenes-Gryllefjord  A/S (FAS) fikk utarbeidet et prosjekt for denne veistrekningen som en del av Nasjonal Turistveg.

1
1

Reiselivet i Norge, og spesielt Nord Norge er i sterkt vekst. I festtalene snakkes det varmt om at reiseliv kommer til å bli den «nye oljen» i landsdelen. Hvordan skal det kunne skje når det ikke skal brukes penger på å tilrettelegge for det?

1
40

I en kommentarartikkel i Nordlys 9. mai stiller journalist Torkil Emberland spørsmål ved Nord-Norges evne til å ta imot den forventede økningen i turistankomster på bærekraftig måte. Emberland reiser også tvil rundt reiselivsnæringens evne til å skape verdier og arbeidsplasser.

0
95

Innbyggerne i Tromsø kommer til å få en kjemperegning på bordet. Vi kan velge om den skal betales av rike kinesere og Petter Stordalen, eller om vi må ta den selv.

1
78

En opplevelse av nordlys-turismen som en turistfelle.

3
301

Omstilling til nye ressurser og muligheter har alltid vært en nøkkel for å overleve i Nord-Norge. Sjøpattedyrene har vært en av ressursene som folk utnyttet for å skaffe seg et levebrød.

0
16

Det å kunne lage mat fra bunnen av med sunne og helst gode råvarer har blitt et statussymbol i dag. Mesterkokker, matkjeder og «eksperter» på ernæring legger føringer på hva og hvordan vi skal spise og formaner sunn og enkel mat.

0
10

Kan en skape en ny framtidsnæring i reiselivet? Da er den sentrale innsatsfaktoren kunnskap. Det gjelder alt fra viten om hvordan man foredler og utnytter ressursene til innsikt i organisering, produktpakking og markedsføring, skriver forskere fra Nordlandsforskning.

0
7

Det er sjefredaktør Helge Nitteberg som stiller dette spørsmålet i Nordlys lørdag den 25 juni i år. Mitt svar er ja, og her er mitt lille bidrag i så henseende:

1
1