reiseliv

Naturbasert reiseliv skal være det vi skal leve av etter oljen!

4
491

Det private fergeselskapet- Fergesambandet Andenes-Gryllefjord  A/S (FAS) fikk utarbeidet et prosjekt for denne veistrekningen som en del av Nasjonal Turistveg.

1
1

Reiselivet i Norge, og spesielt Nord Norge er i sterkt vekst. I festtalene snakkes det varmt om at reiseliv kommer til å bli den «nye oljen» i landsdelen. Hvordan skal det kunne skje når det ikke skal brukes penger på å tilrettelegge for det?

1
41

I en kommentarartikkel i Nordlys 9. mai stiller journalist Torkil Emberland spørsmål ved Nord-Norges evne til å ta imot den forventede økningen i turistankomster på bærekraftig måte. Emberland reiser også tvil rundt reiselivsnæringens evne til å skape verdier og arbeidsplasser.

0
190

Innbyggerne i Tromsø kommer til å få en kjemperegning på bordet. Vi kan velge om den skal betales av rike kinesere og Petter Stordalen, eller om vi må ta den selv.

1
78

En opplevelse av nordlys-turismen som en turistfelle.

3
301

Omstilling til nye ressurser og muligheter har alltid vært en nøkkel for å overleve i Nord-Norge. Sjøpattedyrene har vært en av ressursene som folk utnyttet for å skaffe seg et levebrød.

0
16

Det å kunne lage mat fra bunnen av med sunne og helst gode råvarer har blitt et statussymbol i dag. Mesterkokker, matkjeder og «eksperter» på ernæring legger føringer på hva og hvordan vi skal spise og formaner sunn og enkel mat.

0
10

Kan en skape en ny framtidsnæring i reiselivet? Da er den sentrale innsatsfaktoren kunnskap. Det gjelder alt fra viten om hvordan man foredler og utnytter ressursene til innsikt i organisering, produktpakking og markedsføring, skriver forskere fra Nordlandsforskning.

0
7

Det er sjefredaktør Helge Nitteberg som stiller dette spørsmålet i Nordlys lørdag den 25 juni i år. Mitt svar er ja, og her er mitt lille bidrag i så henseende:

1
1

Det er meningsløst at Staten kan bestemme at turister ikke får søndags-shoppe i Tromsø. Det er overformynderi av verste sort.

2
144

Myter og fordommer er tvillinger som forfølger Nord-Norge. Ikke noe annen landsdel må drasse på en slik ekstra bør.

1
51

Festivaler er ikke bare fest og moro. Mange av de som deltar vil gjerne oppleve noe mer.

0
0