robukta

Kommunen har hatt til behandling en sak om bygge og deleforbud i Robukta. Det kommer etter at Robukta har sendt inn søknad om å bygge et hotell med 83 rom i fjæra. Det bør ikke komme som noen overraskelse på eierne i Robukta at vi ikke ønsker det.

0
149

I lang tid har Tromsø kommune og Totalrenovering hatt dialog om kjøp av Robukta.

1
35

Ordføreren sender et riktig signal ved å etablere byggeforbud i Robukta på Tromsøs sydspiss, skriver Nordlys på lederplass.

0
147

Det er et samfunnsansvar å sørge for at Tromsøs fineste områder kan benyttes av byens befolkning - i fellesskap. Planene om storstilt boligbygging i fjæra på Sydspissen må vike.

3
109