russland

En turistreise vil naturlig vise fram et glansbilde av det landet som blir besøkt. Min ti dagers reise med elveskip fra St.

0
0

Vi har en situasjon der 75 prosent i nord etterlyser en annen linje enn den Norge fører i dag. Det forholder dagens regjering seg ganske nonchalant til, og det er bekymringsverdig.

2
444

Norge fører en fast og forutsigbar sikkerhetspolitisk linje overfor Russland, samtidig som vi søker samarbeid basert på felles interesse.

0
79

Den russiske ambassadøren i Norge er bekymret.

2
322

Norges viktigste reelle utenrikspolitiske utfordring ligger i Nord, og er knyttet opp mot en stor og komplisert nabo – Russland. Dette ser vi utfolde seg med all tydelighet i disse dager med visumnekt av sentrale norske politikere og utestengelse av norske næringsaktører.

0
235

Russisk innblanding i de frie, demokratiske valgene i europeiske stater i 2017, vil være en fiendtlig handling av et kaliber som er totalt uakseptabel.

5
209

Forsvarsreformen har resultert i et forsvar hvis volum og innretning kanskje var adekvat slik mange så på verden for 20 år siden, men som ikke tar høyde for dagens sikkerhetsbilde og utviklingen i våre allianseforhold.

11
3,837

Avskrekking og beroligelse har vært og vil i overskuelig fremtid være parallelle elementer i norsk sikkerhetspolitikk.

0
80

Spørsmålet er om Solberg-regjeringen har et så begrenset virkemiddelapparat at det eneste de kan gjøre er å hytte med knyttneven?

0
81

Stortinget kan komme til å gi grønt lys for at Norge legger seg under det Nato-styrte rakettforsvaret. Forstår vi følgene av atomkrig?

1
31

UiT er nødt til å ta vare på og videreutvikle kunnskapen om Russland, som en sentral del av universitetets profil.

2
381

Russland har nå utpekt Norge som atombombemål. Det er ingen objektiv grunn til at russerne skal reagere på denne måten, sier forsvarsminister Søreide-Eriksen. Manglende evne til å tenke hvordan ens egne motiver og handlinger tolkes av motparten, har skapt krig før.

1
391