Russland. NATO

Den aggressive russiske ordbruken om Svalbard gir grunn til bekymring, skriver Nordlys på lederplass.

3
118

For Norge er Russland både en storpolitisk aktør og et naboland.

2
64

Det går hett for seg i Arktis. Ved flere anledninger har president Vladimir Putin åpent erklært at Russland skal være den dominerende militære aktøren i Arktis. Og dette er ikke tomt snakk, det følges opp av handling.

0
14

Hvordan skal regjeringen løse nye og høyst reelle konflikter med Russland, spør Gunnar Grytås.

5
157

Det er skremmende at Høyre synes å neglisjere behovet for en naboskapspolitikk i forhold til Russland.

0
162

- Jeg er skremt over nivået til Barentssekretariatet, som bidrar med bevisst feiltolkning og grove forenklinger av mitt budskap, skriver Kjetil Stormark.

0
334

Jens Stoltenberg og Tysklands forbundskansler Angela Merkel har hatt gjentatte møter etter at Stoltenberg overtok som Natos generalsekretær.

0
0

Doktorgradsstipendiat Håkon Lunde Saxi slår tilbake mot Morten Strøksnes.

1
80

Uansett hvordan man vil tolke slike øvelser i den ganske spente sikkerhetspolitiske situasjonen Europa er i for tiden, er det bemerkelsesverdig hvor fort klimaet har forandret seg i forholdet mellom Russland og NATO.

0
26