samer

Når du i flere generasjoner blir nektet å snakke ditt morsmål – så er det i stillheten at sannheten kommer for en dag. Vi ber derfor om at de kvenske og samiske barna – som delte skjebne sammen på internatene i Troms og Finnmark, skal få sin kommisjon og sin sjanse til å fortelle oss hva som egentlig skjedde.

1
488

Ingen med interesse for utviklingen i nord kommer lenger unna samepolitikken.

4
201

Hålogaland lagmannsrett har nå slått fast at det er en terskel for de inngrep samene som urfolk må tåle.

8
367

Elendighet, fattigdom og armod har rammet småkårsfolk uten hensyn til etnisitet, skriver Karl-Wilhelm Sirkka.

1
66

I 2017 har kvener og samer hvert sitt jubileum. Felles for jubileene er at de markerer hvordan disse to nordlige folkene gjennom å organisere seg hver på sin kant sto opp mot fornorskingen, og bidro til at norske myndigheter beveget seg bort fra assimilering og norsk enspråklighet som et ideal.

0
1,231

Sameflagget er pakket bort og samisk jubel under 100-årsfesten er stilnet. I bakgården putrer det i gjørmehull av fordommer og rasisme. Samer møter fortsatt hat, bare fordi de er samer. Det er en skam.

26
1,689

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim bommer i sin analyse av forholdet mellom Sametinget og Regjeringen, skriver Frank Bakke-Jensen.

3
56

Jeg har virkelig trodd, i mitt naive hode, at vi nordmenn er genuint stolte av vår egen urbefolkning. Så feil kunne jeg ta.

5
217

Valget av den sterkt samefiendtlige Per-Willy Amundsen som justisminister blir mottatt med forskrekkelse blant norske samer.

23
4,427

Det er fremmet et forslag om en Sannhetskommisjon som skal gjennomgå fornorskningen av kvener/finner og samer. Det er imidlertid unaturlig å behandle fornorskningen av kvener/finner og samer som en enhet.

7
201

Det strides i Sápmi. Dette er i seg selv ingen nyhet, men når man prøver å finne en fellesnordisk «samedefinisjon» er handa kanskje på vei ekstra langt inn i vepsebolet.

1
87

“Rettighetsmann” sto det bak navnet til Kjell Ballaris tippoldefar i kirkeboka. Hvilke rettigheter hadde han egentlig?

0
0

Vi er de vi er. En minoritet som reiser seg. Vi trenger ikke DNA å støtte oss til, skriver Aina Westrheim Ravna.

44
782