samer

Sametingsvalget har blitt det glemte valget, skriver Nordlys på lederplass.

8
136

Ja, så er det full fyr i debatten på nytt, altså i det nord-norske mesterskapet i etnisitet.

7
349

Sametingets forslag om sannhetskommisjon for fornorskninga, som Kirsti Bergstø og jeg har foreslått på Stortinget, har startet en viktig debatt med høy temperatur.

6
348

Kva i all verda skal vi grave i fortida etter? No gjeld det å sjå framover. Det er det full semje om blant dei som avviser idéen om ein sanningskommisjon eller forsoningskommisjon om fornorskingspolitikken overfor samar og kvenar.

22
364

I motsetning til radarparet Fjellheim og Magga mener jeg at vi tåler en sannhetkommisjon. Vi tåler det som individer. Vi tåler det som samfunn og som folk.

47
663

I lederen den 19. mai konkluderer Nordlys med at en mulig sannhets- og forsoningskommisjon ikke er noen vei å gå for samer. Den til og med «virvler opp motsetninger».

0
178

Det eneste vi risikerer er å bli litt klokere. Som nasjon og som mennesker.

10
318

Tidligere sametingspresident, Ole Henrik Magga, sier til Nordlys at det ikke er behov for egen granskingskommisjon av fornorskingen. Han begrunner det med at fornorskingen og dens skader er allerede grundig dokumentert, og at samene har fått et vern i grunnloven.

2
331

Det er prisverdig av Nordlys å oppmuntre til åpen debatt om nordnorsk og samisk i historie som bakteppe til å forstå samepolitikken. Det overrasket oss derfor når Nord-lys på lederplass 29.

2
48

Kjell Anton Ballari stiller i et innlegg i Nordnorsk debatt den 1.

73
155

På NRK ytring kunne vi nylig lese følgende: «Våre nakne kropper og hodeskaller har blitt utsatt for raseforskernes målinger og blikk. En unnskyldning fra kongen er ikke nok». Det er sametingspresident Vibeke Larsen som har skrevet dette.

4
34

Jeg vokste opp i et kulturelt og språklig blandingsmiljø. Det jeg husker best er at de sosiale skillelinjer ikke gikk mellom samer, daroer og kvener, men mellom fattige og velstående og mellom de med sosial posisjon og de som ikke hadde det.

6
194