samferdsel

Nord-Norgebanen (NNB) fikk plutselig en helt annen status enn gjennom de siste tjuefem årene.  Regjeringens avgjørelse om ny utredning, sørget for det.  For de som ønsker en ny giv for landsdelen vår, var jo dette strålende nyheter, fordi jernbanen er uovertruffen for go

2
264

Som den realisten jeg anser meg selv for å være, så innser jeg at prestisjeprosjektet Tenk Tromsø kommer til å koste. Skulle staten dekket alle kostnadene tror jeg det hadde blitt baluba i andre deler av Norge som også trenger penger til vei.

12
456

Målet vårt er en best mulig løsning for samfunnet, en løsning som står seg også om 40 år. Utredningene så langt har ikke gitt oss grunn til å tro at den beste løsninga er bru til Selnes. Kanskje grundigere utredninger kan gi et annet bilde?

1
53

Vi har allerede i dag mange utfordringer trafikalt og miljømessig i Tromsø. Biler står i kø i «rushet» på morgen og ettermiddag både i Breivika og Giæverbukta. Det er utfordrende å være gående og syklende. Det er skoleveier som mange foreldre føler er utrygge.

0
52

Hvem hadde trodd at bilistpartiet FrP skulle være de som sørget for at Norge overoppfylte EUs utslippsmål for personbiler mange år før tiden?

1
33

Norges Lastebileier-forbund region Nord har store forventninger til regjeringens forslag til NTP 2018-2029 som skal behandles i stortinget i vårsesjonen. 

2
56

I bytte med to hardt prøvede statsråder, får Frp inn to potensielle stemmesankere i Per-Willy Amundsen og Terje Søviknes.

2
93

Jeg leste nettopp en glimrende artikkel i Nordlys skrevet av Tone Angell Jensen. ”Skal vi fortsette jobben?”, spør hu

4
622

Miljø og klima har blitt det alle politikere skal kappes om. Det er i utgangspunktet veldig bra og nødvendig. Men det blir langt fra bra når miljøet skal reddes gjennom symboltunge avgifter og regninga overlates til distriktene. Flypassasjeravgiften er et eksempel på det.

5
439

Nord-Norge må samle seg i dialogen mot Oslo! Det var et av Tankesmien Agendas hovedbudskap da Marte Gerhardsen var i Alta for noen uker siden.

1
151

Men ja til ny bru! Kvaløya trenger en parallell forbindelse over til Tromsøya, og en ekstra bru er det eneste som kan forsvares økonomisk og strategisk.

21
309

Det virker som en setning i mitt svar til Svein Ludvigsen i Nordlys 3. november har blitt lest i et litt feil lys. Derfor er det fint at Hilde Sagland og Tromskomiteen for jernbane gir meg en anledning til å klargjøre. Jeg har på ingen måte glemt besøket på Prolog jernbanestasjon på Olsborg.

1
61