samferdsel

Nord-Norge må samle seg i dialogen mot Oslo! Det var et av Tankesmien Agendas hovedbudskap da Marte Gerhardsen var i Alta for noen uker siden.

1
151

Men ja til ny bru! Kvaløya trenger en parallell forbindelse over til Tromsøya, og en ekstra bru er det eneste som kan forsvares økonomisk og strategisk.

21
309

Det virker som en setning i mitt svar til Svein Ludvigsen i Nordlys 3. november har blitt lest i et litt feil lys. Derfor er det fint at Hilde Sagland og Tromskomiteen for jernbane gir meg en anledning til å klargjøre. Jeg har på ingen måte glemt besøket på Prolog jernbanestasjon på Olsborg.

1
61

Hvorfor setter vi oss så ofte alene i bilen på tur til jobb eller butikken? Er bilen det beste alternativet, eller styres vi mest av gammel vane? Over 50% av bilturene i Tromsø er på under 5 kilometer. På så korte strekninger er sykkelen som oftest det mest effektive alternativet.

0
16

CO2-fondet er et virkemiddel som virker, både for å redusere klimagassutslippene og for å modernisere norsk næringsliv, skriver sjefen i NHO Luftfart.

0
18

De eneste som i dag bør savne Arbeiderpartiets samferdselspolitikk i Nord-Norge er Miljøpartiet De Grønne. Under denne regjeringen bygges og vedlikeholdes det vei i Nord-Norge som aldri før.

0
2

Statsminister, du har selv vært på Sommarøy og vet hvor langt det er derfra til Løvebakken.

0
1,751

Det er med en viss undring jeg leser i Nordlys torsdag 20. oktober, og da at Nordlys mener at det videre arbeid med Langsundforbindelsen må stoppes.

1
221

I Nordlys leder 11. oktober slår Skjalg Fjellheim på stortromma om Ernas såkalte brudte løfter til Tromsø. Han vet bedre, men han foretrekker store typer og uthenging av statsministeren.

Stortinget har noen klare kjøreregler for bevilgninger:

3
79

Midtrekkverket på E8 i Lavangsdalen måtte kjempes fram av våre politikere. Men noen kaller det en gave fra resten av landet, som vi fikk nesten gratis.

3
352

Det er problemer med fremkommelighet og punktlighet for godstransporten flere steder. Det knytter seg i hovedsak til trange tunneler i kombinasjon med smal veg, krappe svinger og stor stigning. Landsdelen vår er i tillegg delt i to, nord og sør for Tysfjord. Et værutsatt fergesamband gjør ikke utfordringen mindre.

0
69

Hver dag året rundt fraktes 60.000 små og store biler med ferjer på riks- og fylkesvegnettet. I vårt land er 130 ferjesamband en nødvendig del av riks- og fylkesvegene. Det produktive næringslivet i kyst-Norge er helt avhengig av ferjene.

0
72