samferdsel

Det er med en viss undring jeg leser i Nordlys torsdag 20. oktober, og da at Nordlys mener at det videre arbeid med Langsundforbindelsen må stoppes.

1
108

I Nordlys leder 11. oktober slår Skjalg Fjellheim på stortromma om Ernas såkalte brudte løfter til Tromsø. Han vet bedre, men han foretrekker store typer og uthenging av statsministeren.

Stortinget har noen klare kjøreregler for bevilgninger:

3
41

Midtrekkverket på E8 i Lavangsdalen måtte kjempes fram av våre politikere. Men noen kaller det en gave fra resten av landet, som vi fikk nesten gratis.

3
352

Det er problemer med fremkommelighet og punktlighet for godstransporten flere steder. Det knytter seg i hovedsak til trange tunneler i kombinasjon med smal veg, krappe svinger og stor stigning. Landsdelen vår er i tillegg delt i to, nord og sør for Tysfjord. Et værutsatt fergesamband gjør ikke utfordringen mindre.

0
69

Hver dag året rundt fraktes 60.000 små og store biler med ferjer på riks- og fylkesvegnettet. I vårt land er 130 ferjesamband en nødvendig del av riks- og fylkesvegene. Det produktive næringslivet i kyst-Norge er helt avhengig av ferjene.

0
36

Kent Gudmundsen er et tålmodig menneske og synes vi andre også bør være tålmodige. For det tar lang tid å bygge vei.

1
23

Vi risikerer å legge avgifter på produktivitet og fremme dårlig tidsbruk i all transport, skriver Terje Walnum

0
12

Veiene på yttersida av Senja er brolagt med urett. Kystveiene våre har blitt et norsk stebarn.

7
916

Et uttrykk for uforstand, på grensen til ren forakt, for den enorme verdiskapningen langs kysten av Norge.

8
895

Med det nye anbudsgrunnlaget for flyrutenettet i nord tok det regjeringen mindre enn førtiåtte timer å punktere sin egen storslåtte havstrategi.

2
79

Kjøring til barnehage, SFO og jobb på morran. Kjøring av unger til trening og fritidsaktiviteter om ettermiddagen. Det kan bli mange runder i bomringen, og belastende for husholdsøkonomien.

2
125

Ordførere på innlandet irriterer seg over innfartsvei-skandalen i Tromsø. Høyre har en nøkkelrolle.

1
31

Politikerne i byen er konstruktive og tar ansvar, mens Frp har meldt seg ut av samtalen om fremtidens Tromsø.

3
57