samferdsel

For første gang på lenge diskuterer vi heftig og engasjert Nord-Norgebanen/Tromsbanen. I mange år var jernbane i nord et ikke-tema i det offentlige ordskiftet,  bare enkelte lokal- og fylkespolitikere jobbet iherdig for å sette saken på dagsorden.

1
6

Avskaffes taxfree-ordningen, vil flyplassene i Europa juble, samtidig som forutsigbarheten for flyplasstilbudet i distriktsnorge forsvinner.

0
16

En betydelig del av transportveksten fremover kan tas med sykkel og gange, hvis forholdene legges bedre til rette.

0
31

Tromsø kommune har vedtatt å innføre bommer for å skaffe finansiering til diverse prosjekter. Dette til tross for at innbyggerne sannsynligvis var mye mere positiv til videreføring og økning av lokal drivstoffavgift.

0
38

Fylkesrådet i Troms har innført nye billettakster på fergene over Lyngen og Ullsfjord. Til mange reisendes fortvilelse og forbannelse.

11
329

Nord-Norgebanen (NNB) fikk plutselig en helt annen status enn gjennom de siste tjuefem årene.  Regjeringens avgjørelse om ny utredning, sørget for det.  For de som ønsker en ny giv for landsdelen vår, var jo dette strålende nyheter, fordi jernbanen er uovertruffen for go

2
264

Som den realisten jeg anser meg selv for å være, så innser jeg at prestisjeprosjektet Tenk Tromsø kommer til å koste. Skulle staten dekket alle kostnadene tror jeg det hadde blitt baluba i andre deler av Norge som også trenger penger til vei.

12
456

Målet vårt er en best mulig løsning for samfunnet, en løsning som står seg også om 40 år. Utredningene så langt har ikke gitt oss grunn til å tro at den beste løsninga er bru til Selnes. Kanskje grundigere utredninger kan gi et annet bilde?

1
53

Vi har allerede i dag mange utfordringer trafikalt og miljømessig i Tromsø. Biler står i kø i «rushet» på morgen og ettermiddag både i Breivika og Giæverbukta. Det er utfordrende å være gående og syklende. Det er skoleveier som mange foreldre føler er utrygge.

0
52

Hvem hadde trodd at bilistpartiet FrP skulle være de som sørget for at Norge overoppfylte EUs utslippsmål for personbiler mange år før tiden?

1
33

Norges Lastebileier-forbund region Nord har store forventninger til regjeringens forslag til NTP 2018-2029 som skal behandles i stortinget i vårsesjonen. 

2
56

I bytte med to hardt prøvede statsråder, får Frp inn to potensielle stemmesankere i Per-Willy Amundsen og Terje Søviknes.

2
93

Jeg leste nettopp en glimrende artikkel i Nordlys skrevet av Tone Angell Jensen. ”Skal vi fortsette jobben?”, spør hu

4
622