samfunn

Gro Harlem Brundtland har i sin ferske tale til AUF rett i at AP har bidratt til sosiale reformer og til utvikling av den «nordiske modellen,» men unnlater å nevne andre partiers innsats.

2
55

Faren min er en av «raringene» i dagens Norge, skriver redaktør Helge Nitteberg.

12
2,083

Vi tilrettelegger for et klasseskille mellom byungdom og distriktsungdom i fremtiden.

0
25