samisk

Når man skal gjøre opp med fortiden, behøver man ikke gå seg vill i egen samtid.

25
233

Ein eventuell sanning- og forsoningskommisjon om fornorskinga er ikkje til for historikere i Tromsø, skriver Øystein Vangsnes.

15
161

Dessverre opplever vi noen ganger at kritikere “tar mannen, ikke ballen” i samespørsmål, skriver Anne Karin Olli.

4
185

De mange alternative sannhetene om samene i Norge er urovekkende, fordi de preges av diskreditering og forakt for etablert forskning og vitenskap.

51
798

Det må utdannes flere kvalifiserte tolker for tolking til og fra de samiske språk i rettssystemet, skriver Nils Asbjørn Engstad.

0
28

Det er uakseptabelt at departementet med forslaget sitt går et skritt tilbake med manglende samisk innhold i rammeplanen for barnehager.

0
0

Det er ikke vanskelig å være enig i at både arbeidsplasser og skatteinntekter er bra for samfunnet vårt, men det må ikke skje på bekostning av våre naturressurser.

0
164

I Nordlys for 15. februar blir jeg og min kollega Ivar Bjørklund ved Norges arktiske universitet utsatt for kritikk hvor det harseleres over professortitler, manglende kunnskap og sammenblandinger av roller på en måte som best kan karakteriseres som skudd fra hofta med påfølgende skivebom.

3
55

Samefolkets Dag har vært en mektig demonstrasjon av en sterk og voksende samisk identitet.

14
2,316

Skyt opp fjellfyrverkeriet på Samefolkets Dag, mener Nordlys på lederplass.

1
292

Ole Henrik Magga er et menneske som ruver. I nord, i Norge og internasjonalt.

5
1,583

Hvordan kan helt legitim debatt om lokalisering av et samisk teater ende opp som et spørsmål om avsenderens etniske opphav?

0
91

Det er helt klart at Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš trenger et nytt hus å være i. Men hvorfor skal det ligge i en bygd der nesten ingen bor?

6
222