Samisk språk og kultur

16. mars vedtok Troms Fylkesting fylkesrådets forslag som gjør det mulig å fravike opplæringslovens krav om stedlig lærer i samisk. Et vedtak som kan anses som lovstridig. 

1
37

Samer i fire land har akkurat kommet hjem fra den største samiske feiringen noensinne. Vi feiret vårt hundreårsjubileum for det første samiske landsmøtet i Tråante/Trondheim, i en lang, travel og fantastisk uke.

3
396

Samene har en sentral og sjølsagt plass i Rammeplanen for barnehagen. Planen er et godt dokument og et godt grunnlag for å ta vare på samiske barns rettigheter. Nesten like viktig: Samme hvor i landet barn går i barnehagen, skal de få kunnskap om samene og samiske samfunnsforhold.

0
40

Det har vært mye diskusjon om sametingspresidentens nyttårstale, fordi den var på norsk og ikke på samisk. For meg som ikke snakker samisk var det en ærlig og god tale, som også viste behovet for en styrket satsning på samisk språk og kultur.

0
244