Samisk språk og kultur

Nå må jeg begynne med å si jeg ikke har som vane å engasjere meg i saker. Jeg vurderer flere ganger ting som viktig, men jeg forholder meg altfor ofte til en taus protest. Reindrift, og spesielt i sørsamiske områder, har vært så langt fra mitt interessefelt man kommer.

2
291

Skolen skal forberede dagens unger på morgendagens samfunn. En ny overordnet del gir grunnlaget for at skolen kan fortsette å være vår viktigste samfunnsbygger, og at den samiske skolen kan bevare sin egenart.

2
43

Sametingsvalget har blitt det glemte valget, skriver Nordlys på lederplass.

6
134

Sametinget trenger et prosjekt som ikke skaper konflikt, men kan vinne bred oppslutning, både i eget folk, men også i den nasjonale opinionen.

2
217

Filmen Sameblod gir oss en viktig påminnelse om et mørkt kapittel i Nordkalottens nære historie.

1
156

For at vi skal kunne fortelle historien må vi dokumentere den, og det må gjøres lokalt.

3
137

Det samiske samfunnet er i endring, på lik linje med resten av verden. Det gir samiske medier helt nye og krevende utfordringer i arbeidet med å speile samfunnet og mangfoldet.

0
39

Sametinget jobber ensidig for vern av reindrifta og har sviktet andre brukere av utmarka fullstendig, skriver Toril Kåven.

6
667

Veien er hullete når vi ser i speilet, la oss lære av det slik at de som sitter i baksetet kan kjøre videre på en vei av fremtidig bedre standard.

6
50

NRK TV har i slutten av april og så vidt inn i mai sendt en lang, langsom direkte reportasje om familien Saras vårflytting av rein – deres giddajohtin – fra Karasjok til Kvaløya ved Hammerfest.

1
190

Ein eventuell sanning- og forsoningskommisjon om fornorskinga er ikkje til for historikere i Tromsø, skriver Øystein Vangsnes.

5
150

Samepolitikken er blitt en nærmest vedvarende debatt, med enkelte topper der temperaturen blir særlig høy, for ikke å si støyende.

15
242

På NRK ytring kunne vi nylig lese følgende: «Våre nakne kropper og hodeskaller har blitt utsatt for raseforskernes målinger og blikk. En unnskyldning fra kongen er ikke nok». Det er sametingspresident Vibeke Larsen som har skrevet dette.

3
33