Samiske rettigheter

Keskitalo II-rådet startet i 2016 et politisk arbeid der formålet er å sette strek over, og ta et endelig oppgjør med den norske assimileringspolitikken rettet mot samene.

2
306

I år skal vi feire at det er 100 år siden samene for første gang holdt et allsamisk møte. Og ikke bare det, vi skal feie at vi fremdeles eksisterer etter 150 år med norsk assimileringspolitikk. Alle sammen er invitert til denne feiringen.

2
560

Debatten om å få på plass en sannhetskommisjon eller en granskning av den urett som har blitt gjort mot samene har blusset opp.

1
176