Sannhetskommisjon

De nordligste fylkene i Norge har mange fellestrekk som skiller dem fra de sørlige fylkene. Landsdelen er langstrakt, naturen er vill, klimaet er værhardt og befolkningen bor spredt. Men det er ikke kun disse opplagte fellestrekkene som forener oss i nord.

5
92

For at vi skal kunne fortelle historien må vi dokumentere den, og det må gjøres lokalt.

3
137

Nå når sannhets- og forsoningskommisjonen skal granske fornorskningen av samene og kvenene er det et håp at også skoltesamenes historiske skjebne i Norge vil bli belyst.

0
301

Veien er hullete når vi ser i speilet, la oss lære av det slik at de som sitter i baksetet kan kjøre videre på en vei av fremtidig bedre standard.

6
50

Ja, så er det full fyr i debatten på nytt, altså i det nord-norske mesterskapet i etnisitet.

5
347

Sametingets forslag om sannhetskommisjon for fornorskninga, som Kirsti Bergstø og jeg har foreslått på Stortinget, har startet en viktig debatt med høy temperatur.

5
347

Debatten om opprettelse av en sannhets- og forsoningskommisjon som skal belyse fornorskningen av samer og kvener, har rast i flere uker, ikke minst på Nordlys sin debattplattform «Nordnorsk debatt».

0
189

Hvordan kan vi vite at alle steiner er snudd for å forstå fornorskingen av samer og kvener?

1
10

Det har vært mye syting og klaging i samedebatten, delvis berettiget. Men samenes situasjon har historisk sett ikke vært prinsipielt forskjellig fra hva mange befolkningsgrupper har opplevd andre steder i landet, i relasjon til sentrale og lokale “overklasser”. En sannhetskommisjon bare for Finnmark vil derfor være skivebom.

3
3

Nordlys skriver; Vidda Brenner! Det er helt greit det, men sett nå ikke lighteren i NRK.

4
321

Kva i all verda skal vi grave i fortida etter? No gjeld det å sjå framover. Det er det full semje om blant dei som avviser idéen om ein sanningskommisjon eller forsoningskommisjon om fornorskingspolitikken overfor samar og kvenar.

5
347

I motsetning til radarparet Fjellheim og Magga mener jeg at vi tåler en sannhetkommisjon. Vi tåler det som individer. Vi tåler det som samfunn og som folk.

9
625

Fornorskningen, med sine mange masker og drakter, handlet før og handler enda om mye mer enn språket som folk har blitt fratatt.

3
242