Sannhetskommisjon

Elendighet, fattigdom og armod har rammet småkårsfolk uten hensyn til etnisitet, skriver Karl-Wilhelm Sirkka.

1
66

Det er fremmet et forslag om en Sannhetskommisjon som skal gjennomgå fornorskningen av kvener/finner og samer. Det er imidlertid unaturlig å behandle fornorskningen av kvener/finner og samer som en enhet.

7
193

Debatten om å få på plass en sannhetskommisjon eller en granskning av den urett som har blitt gjort mot samene har blusset opp.

1
176