Sannhetskommisjon

Finnes det virkelig en front mellom «det norske historikermiljøet» med sin egen «historiekultur» – og samiske historikere og andre forskere?

3
104

I forbindelse med vinterens 100-årsjubileum for det første samiske landsmøtet vedtok en sameparlamentarisk konferanse en uttalelse som anbefalte nedsettelse av «sannhetskommisjoner» i de fire landene der samene er bosatt. I uttalelsen kunne vi blant annet lese dette:

5
115

Hvor i innlegget til Einar Niemi 11/5 om sannhetskommisjon, politikk og kampen om fortida sier han at han går imot en sannhetskommisjon, Katri Sarak Somby ?

4
16

Samepolitikken er blitt en nærmest vedvarende debatt, med enkelte topper der temperaturen blir særlig høy, for ikke å si støyende.

35
464

Sametinget og SV vil ha en sannhetskommisjon om hva som skjedde under fornorskingen av samene og kvenene. Både Canada og Australia har hatt en assimileringspolitikk som lignet på fornorskingspolitikken.

41
965

Kjell Anton Ballari stiller i et innlegg i Nordnorsk debatt den 1.

73
237

På NRK ytring kunne vi nylig lese følgende: «Våre nakne kropper og hodeskaller har blitt utsatt for raseforskernes målinger og blikk. En unnskyldning fra kongen er ikke nok». Det er sametingspresident Vibeke Larsen som har skrevet dette.

4
34

Jeg vokste opp i et kulturelt og språklig blandingsmiljø. Det jeg husker best er at de sosiale skillelinjer ikke gikk mellom samer, daroer og kvener, men mellom fattige og velstående og mellom de med sosial posisjon og de som ikke hadde det.

6
195

Åpent spørsmål til Senterpartiets 1. kandidat i Troms:

0
5

Så du også gullrekka på NRK1 på fredag kveld? Ble du like overrasket over at en samisk sak plutselig var tema på Nytt på nytt? Det var en morsom sekvens som løftet hele sendingen, selv om saken i seg selv er alvorlig og tyngende. Men hva er denne kommisjonen?

2
2,352

Når du i flere generasjoner blir nektet å snakke ditt morsmål – så er det i stillheten at sannheten kommer for en dag. Vi ber derfor om at de kvenske og samiske barna – som delte skjebne sammen på internatene i Troms og Finnmark, skal få sin kommisjon og sin sjanse til å fortelle oss hva som egentlig skjedde.

1
1,029

Elendighet, fattigdom og armod har rammet småkårsfolk uten hensyn til etnisitet, skriver Karl-Wilhelm Sirkka.

1
133