Sannhetskommisjon

Når man skal gjøre opp med fortiden, behøver man ikke gå seg vill i egen samtid.

0
8

I lederen den 19. mai (link) konkluderer Nordlys med at en mulig sannhet- og forsoningskommisjon som «virvler opp motsetninger» ikke er noen vei å gå for samer.

0
1

SV har foreslått at Stortinget skal nedsette en granskingskommisjon som skal være en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk. Etter at forslaget ble lansert har vi fått mye støtte, men også mange spørsmål.

0
12

Tidligere sametingspresident, Ole Henrik Magga, sier til Nordlys at det ikke er behov for egen granskingskommisjon av fornorskingen. Han begrunner det med at fornorskingen og dens skader er allerede grundig dokumentert, og at samene har fått et vern i grunnloven.

0
123

En sannhetskommisjon som virvler opp skarpe motsetninger, er feil svar for den samiske befolkning, mener Nordlys.

33
401

Hva er poenget med et smertefullt oppgjør med flere generasjoner med barn og voksne som har vonde opplevelser som en del av fornorskningen og rasismen vi har opplevd - uten at det gjøres noe for å reversere og gjøre opp for den uretten som har skjedd?

12
242

De siste ukene har det gått en debatt om et forslag om en såkalt “sannhetskommisjon”, en debatt jeg har engasjert meg i.

0
22

I en kronikk sist fredag argumenterte jeg for at det blir iverksatt et tverrfaglig forskningsprosjekt om fornorskningsprosessen mot samer og kvener. Behovet for mer forskning (og mer formidling) om fornorskningsprosessen er åpenbart.

0
46

Professor Einar Niemis meningsytring om en Samisk Forsonings- og Sannhetskommisjon i Nordlys lørdag 13.05 er en forunderlig , summarisk og overfladisk «historieskriving» om et svært alvorlig tema. (Tittel: Sannhetskommisjon, politikk og kampen om fortida)

22
1,747

Einar Niemi antyder med overskriften «Sannhetskommisjon, politikk og kampen om fortida» at det foregår en maktkamp om fornorskingshistorien. Ja, selvsagt og Niemi har kastet seg inn i kampen.

11
462

Bør vi som fellesskap forholde oss til fornorskningen? Bør vi i så fall samle oss om en felles samtale om det som vil måtte begynne et sted, eksempelvis med en sannhetskommisjon? Eller kan fornorskningspolitikken enkelt og greit privatiseres? Bør de som opplever ubehag og smerte av den, knipe igjen munnen og la oss andre være i fred?

37
339

Ein eventuell sanning- og forsoningskommisjon om fornorskinga er ikkje til for historikere i Tromsø, skriver Øystein Vangsnes.

15
161

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité drøftet mandag nedsetting av ein kommisjon for granske «fornorskingpolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge». Kva skal vi med ein sannings- og forsoningskommisjon?

4
153