Senterpartiet

Senterpartiet har truffet en nerve også hos nordlendingene.

15
1,201

For fem år siden ble lensmannskontoret i Sørreisa nedlagt og tjenesten ble flyttet til Finnsnes. Men fem år etter har ikke dagens ordfører noe ønske om å få tilbake lensmannskontoret.

0
76

Sp er for folkevettet og mot de urbane elitene. De elitene som har skylda for alt Sp er i mot.

0
175

I en tid der verdiskapinga i Nord-Norge når nye høyder og landsdelen blir viktigere og viktigere for landets vekst og utvikling, pøser regjering og stortingsflertall på med den ene sentraliseringsreformen etter den andre. Tilfeldig? Neppe! Ressursene og verdiskapinga vil man ha, men det er visst et problem at det bor folk i distriktene.

12
379

Trygve Slagsvold Vedum har den politiske radaren stilt inn på marginalisering og følelse av avmakt i distriktene.

12
1,668

9. april 1940 markerer ein av dei tyngste, men også viktigaste datoane i Noreg si historie. Dette var dagen då me vart invadert av tyske soldatar og mista vår fridom. 9. april fortel oss at nasjonal suverenitet og fridom ikkje er noko sjølvsagt.

0
2

Nå starter forhandlingene om jordbruksoppgjøret. Disse forhandlingene handler om hvorvidt vi skal satse på økt matproduksjon i Norge, om vi skal ha et landbruk i hele landet og om det skal være rom for både store og små gårdsbruk i Norge.

0
0

På partiets landsmøte nylig fremsto Senterpartiet plutselig som Norges mest forsvarskåte parti.

0
0