Senterpartiet

Vi ser stadig tydeligere hva den blå-blå regjeringens politikk medfører. Det er en politikk preget av mer privatisering, konkuranseutsetting, skattelettelser, sentralisering,”robusthet”- og bruk av globalisering og EØS-styre som drahjelp her hjemme.

0
52

Ved å angripe, arrestere som han skriver, Sandra Borch, så er det for å bortlede oppmerksomheten fra Høyres stortingsrepresentanter i Troms.

5
225

Det er ikke Sp som er Høyres problem, men Høyre selv. Et raskt blikk i det politiske speilet burde bekrefte dette, svarer Trygve Slagsvold Vedum på Sp-kritikken.

1
341

Når Senterpartiet har vært nevnt, har deres representanter, både på inn- og utpust, påstått at de er distriktspartiet.

0
54

Nå er det nok svartmaling av hvor galt det er i bygdene av SP sin leder. Jeg er for glad i Bygde-Norge til å se på at Vedum får ture fram på denne måten. Jeg synes Vedum driver et skittent spill og tegner et bilde av Bygde-Norge som ikke er riktig.

17
6,895

Å påberope seg ære for økt lokalt sjølstyre er drøyt når det kommer fra en mann med mål om å desimere antall lokaldemokratiske enheter og dermed også folkevalgte på grunnplanet. Når mange færre skal bestemme mer over mange fler som bor mye lenger bort, er det tvert om en enorm sentralisering av makt, mener Senterpartiets Sandra Borch og Per Gunnar Stensvaag.

2
396

Etter flere målinger som viser at mange støtter Senterpartiet i nord, kan Jonny Finstad (H) sin panikk forstås.

1
7

I eventyret om gutten med gullbuksene etterfylles lommene helt av seg selv, i takt med en uvettig ødsling. Kan det være at kommunalminister Sanner tror virkeligheten er likedan, at han overser at noen, dvs. vi skattebetalere, må punge ut når han rundhåndet deler ut fra statskassa?

0
40

Senterpartiet har vært mot fargefjernsyn, for telefonbokser, mot post i butikk og mot å la Vipps overta for kontanter - men flyr igjen høyt på meningsmålingene ved å være mot alt nytt.

3
419

Sykehus, politi, brannvesen, forsvar, grensekontroll - aldri før har Norge blitt utsatt for så sterk sentralisering som nå, skriver Sandra N. Borch (Sp).

0
131

Et motsvar til Oddvar Nygårds kommentar i lørdags Nordlys.

3
275

Store politiske løfter er lavthengende frukt for tiden. Ikke til å undres over. Valgkampen har jo startet.

11
489

Regjeringen har gjennomført for mange reformer, for raskt, uten å være i stand til å begrunne dem i befolkningen.

2
132