Senterpartiet

Sykehus, politi, brannvesen, forsvar, grensekontroll - aldri før har Norge blitt utsatt for så sterk sentralisering som nå, skriver Sandra N. Borch (Sp).

0
131

Et motsvar til Oddvar Nygårds kommentar i lørdags Nordlys.

3
547

Store politiske løfter er lavthengende frukt for tiden. Ikke til å undres over. Valgkampen har jo startet.

12
966

Regjeringen har gjennomført for mange reformer, for raskt, uten å være i stand til å begrunne dem i befolkningen.

2
132

Senterpartiet har nærmest kommet til dekket bord i sin opposisjonstilværelse. Drahjelpen fra regjeringspartiene har vært veldig god.

3
248

Onsdag kom meldingen. Helge Njåstad og Frank Jenssen hadde tatt den lange veien fra Oslo for å møte ordførere og rådmenn i Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Ordren var klar, de fire kommunene skal slås sammen, ved tvang, til en storkommune.

2
173

Senterpartiet styrer mot en plassering som landets tredje største parti – foran Frp! – og nye maktposisjoner etter stortingsvalget.

4
464

Senterpartiet har truffet en nerve også hos nordlendingene.

15
1,202

For fem år siden ble lensmannskontoret i Sørreisa nedlagt og tjenesten ble flyttet til Finnsnes. Men fem år etter har ikke dagens ordfører noe ønske om å få tilbake lensmannskontoret.

0
76

Sp er for folkevettet og mot de urbane elitene. De elitene som har skylda for alt Sp er i mot.

0
350

I en tid der verdiskapinga i Nord-Norge når nye høyder og landsdelen blir viktigere og viktigere for landets vekst og utvikling, pøser regjering og stortingsflertall på med den ene sentraliseringsreformen etter den andre. Tilfeldig? Neppe! Ressursene og verdiskapinga vil man ha, men det er visst et problem at det bor folk i distriktene.

12
746

Trygve Slagsvold Vedum har den politiske radaren stilt inn på marginalisering og følelse av avmakt i distriktene.

12
3,326

9. april 1940 markerer ein av dei tyngste, men også viktigaste datoane i Noreg si historie. Dette var dagen då me vart invadert av tyske soldatar og mista vår fridom. 9. april fortel oss at nasjonal suverenitet og fridom ikkje er noko sjølvsagt.

0
2