sikkerhet

I Nordlys kan vi lese at vi må forberede oss på å bli grundig undersøkt, hvis vi har fått noe som kalles SSSS-kode på flybilletten. Jaha, som om kontroller er noe nytt.

2
73

Naturbasert reiseliv skal være det vi skal leve av etter oljen!

4
491

Vi har en situasjon der 75 prosent i nord etterlyser en annen linje enn den Norge fører i dag. Det forholder dagens regjering seg ganske nonchalant til, og det er bekymringsverdig.

2
444