sikkerhetspolitikk

Vårt langstrakte land ligger midt i et av verdens mest utsatte geopolitiske veikryss som en buffer mellom det Euroasiatiske fastland på den ene siden og Nord-Amerika på den andre siden.
10
326

Norge har en stadig voksende andel av våre fremste forsvarsressurser på utenlandsoppdrag. Om noen få dager sender Norge en kompanistridsgruppe på ca.

1
79

En ansvarlig realisme i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk innebærer en større vektlegging av fredelige virkemidler og løsninger enn det Regjeringen gjør i sin nye stortingsmelding.

0
104

I forbindelse med lanseringen av den nye stortingsmeldingen om Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk 20.

6
196

Ramishvili, den nye russiske ambassadøren, refser norske myndigheter og norsk  sikkerhetspolitikk i et språk vi knapt hørte fra den kanten selv under den kalde krigen. Det er spesielt og det er foruroligende. Ambassadøren opererer ikke på eget initiativ.

0
182

Avskrekking og beroligelse har vært og vil i overskuelig fremtid være parallelle elementer i norsk sikkerhetspolitikk.

0
80

Russland har nå utpekt Norge som atombombemål. Det er ingen objektiv grunn til at russerne skal reagere på denne måten, sier forsvarsminister Søreide-Eriksen. Manglende evne til å tenke hvordan ens egne motiver og handlinger tolkes av motparten, har skapt krig før.

1
391

Det å erstatte en gammel hammer med en ny hammer gjør ikke at du snekrer fortere, skriver Torbjørn Bongo

0
200

Et militært vakuum i Nord-Norge er verken forebyggende eller stabiliserende, skriver Erik Otto Evenstad.

1
39

Norges hovedoppgave i Afghanistan, å være «en god alliert» til USA, løste vi på utmerket vis.

2
115

Nå har politikerne en gyllen mulighet til å vise at feilinvesteringenes tid i Forsvaret er forbi, skriver Tor Nymo

2
98

Ledelsen i det norske Forsvaret har lavere troverdighet i Nord-Norge enn en hvilken som helst bruktbilselger.

7
1,322