sjøsamer

Samer har en større rett til å fiske i sjøen enn andre fiskere. Denne større retten har de i kraft av å være urfolk. Og urfolksretten trumfer eventuelle historiske rettigheter til fiske som etnisk norske fiskere måtte ha. En samisk fisker har derfor krav på større kvote enn andre fiskere.

12
176

Det dreier seg om rettslige spørsmål der staten har handlet i strid med retten overfor en svak stilt gruppe landsmenn med en utsatt kultur.

66
2,252

Etter medieoppslagene å dømme er det mange som følger NRKs programserie «Reinflytting minutt for minutt», som startet i Kautokeino sist mandag. Seerne fascineres av landskapet, av reinen, og av roen som preger dyr og mennesker.

5
2,305

Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Nasjonal institusjon) mener at sjøsamenes rett til fiske basert på deres historiske bruk bør lovfestes.

6
38