sjøsamer

Samer har en større rett til å fiske i sjøen enn andre fiskere. Denne større retten har de i kraft av å være urfolk. Og urfolksretten trumfer eventuelle historiske rettigheter til fiske som etnisk norske fiskere måtte ha. En samisk fisker har derfor krav på større kvote enn andre fiskere.

7
171

Det dreier seg om rettslige spørsmål der staten har handlet i strid med retten overfor en svak stilt gruppe landsmenn med en utsatt kultur.

13
1,219

Etter medieoppslagene å dømme er det mange som følger NRKs programserie «Reinflytting minutt for minutt», som startet i Kautokeino sist mandag. Seerne fascineres av landskapet, av reinen, og av roen som preger dyr og mennesker.

5
2,305

Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Nasjonal institusjon) mener at sjøsamenes rett til fiske basert på deres historiske bruk bør lovfestes.

6
38