skole

Norsk økonomi er i omstilling og noe av det smarteste vi derfor kan gjøre er å satse på utdanning og forskning. I nord ser vi at fortsatt for mange unge faller fra i videregående opplæring, men også innenfor høyere utdanning.

1
28

For reflekterte mennesker her i landet er det åpenbart at ansiktsdekkende plagg som niqab og burka ikke hører hjemme i norske barnehager eller skoler. For Tromsø Ap er imidlertid dette et så stort og viktig prinsipielt spørsmål, at det ikke kunne behandles i dagens formannskapsmøte.

32
2,746

SV vil innføre en nasjonal regel som sikrer skolene flere lærere, og dette kravet støttes av lærerne selv.

0
39

Debatten rundt skolen og eleven råder vilt i norsk presse for tiden. Hovedpunktene i debatten er frafall, fravær, legeerklæringer, karakterer, eksamen og den omstridte fraværsgrensen. Selv går jeg på Universitetet i Tromsø, og er i stor grad uberørt av endringene i videregående skole.

0
148

Stortingsrepresentant Lisbeth Berg Hansen fra Arbeiderpartiet skriver et innlegg om å forstå Nord-Norge på nordnorsk debatt (25.06).

4
19

Jeg vil gjerne, kjære leser ta deg med inn i et område som er for lite påaktet, et område som kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser og personlige gevinster. Dette området heter Inn på tunet. Vi starter med 2 eksempler.

0
437

Friminutt, alle barn. Asfalten venter.

3
182

Vi hadde en skoleledelse som sa de hadde en mobbefri skole. Hvem vil ødelegge dette ryktet? Og hvem får lov til å ødelegge dette ryktet?

13
2,921

Nord-Norge trenger lederskap som ikke lukker øynene for virkeligheten.

15
1,285

Torbjørn Røe Isaksen er ansvarlig for en undersøkelse som stigmatiserer en hel generasjon nordnorske ungdommer som skoletapere, mener lærere ved Polarsirkelen videregående skole.

0
522

Frafallet i den videregående skolen er et samfunnsproblem. Men kan det også være en mulighet til å skape noe nytt og moderne?

0
11

De skrøpelige tilstandene i de videregående skolene gir ingen rom for bortforklaringer. Nord-Norge har ingen andre enn seg selv å skylde på.

1
82

Hammerfest videregående skole har svakest resultater i landet. Rektoren mener foreldre, skole, næringsliv og politikere har et felles ansvar for å skape en bedre kultur for læring i Nord-Norge.

1
68